Listopad 2016. Godina 22
Broj 123

Naruči pojedinačno brojU suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom, u sklopu teme broja pripremljen je test znanja od 70 pitanja, namijenjen provjeri stručnosti u postupku trajne medicinske izobrazbe liječnika. Pozitivno riješene testove (najmanje 60% točnih odgovora) HLK boduje sa 7 bodova. Odgovore na pitanja možete poslati isključivo na originalnom obrascu za rješavanje testa iz časopisa (zaokruživanjem jednog od ponuđenih odgovora) najkasnije do 31. siječnja 2017. godine.
Rok za slanje riješenog testa produljen je do 28. veljače 2017.

Gosti urednici:
prof. dr. sc. Adriana Vince, dr. med. (1)
prof. dr. sc. Davor Štimac, dr. med. (2)

(1) Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Referentni centar za dijagnostiku i liječenje virusnih hepatitisa, Zagreb

(2) Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Zavod za gastroenterologiju, Klinika za internu medicinu, KBC Rijeka

TEMA BROJA:
KRONIČNI HEPATITIS C – IZLJEČIVA BOLEST

Epidemiologija kroničnoga hepatitisa C i važnost implementacije registra bolesnika
Tatjana Nemeth Blažić

Strategija identifikacije bolesnika s kroničnim hepatitisom C
Boris Lukšić, Pero Rizvan

Liječenje kroničnoga hepatitisa C
Goran Poropat, Sandra Milić, Davor Štimac

Kada i koga liječiti – osvrt na smjernice za liječenje kroničnoga hepatitisa C
Adriana Vince, Ivan Kurelac

Kliničke studije u odnosu na kliničku praksu kod kroničnoga hepatitisa C
Irena Hrstić, Davor Radić

Tranzijentna elastografija u bolesnika s kroničnim hepatitisom C
Sandra Milić, Ivana Mikolašević

Indikacije za liječenje bolesnika s ekstrahepatičnim manifestacijama kroničnoga hepatitisa C
Marko Duvnjak, Lucija Virović Jukić

Liječenje kroničnoga hepatitisa C nakon transplantacije jetre
Tajana Filipec Kanižaj, Anna Mrzljak, Nikola Sobočan

Sprječava li liječenje hepatitisa C komplikacije jetrene bolesti?
Miro Morović, Ljiljana Perić, Marija Bukša

Molekularna dijagnostika u eri liječenja hepatitisa C novim lijekovima
Snježana Židovec Lepej, Adriana Vince

Zašto liječiti bolesnika s „blagim“ hepatitisom C
Davorka Dušek, Neven Papić
NOVOSTI IZ MEDICINE
Antiretroviralna terapija u prevenciji HIV-1 transmisije
Učinak olanzapina u prevenciji mučnine i povraćanja uzrokovanih kemoterapijom
Candida auris – novi rezistentni uzročnik nozokomijalnih infekcija
Učinak adalimumaba u liječenju Hidradenitis suppurative
Povezanost izlaganja magnetskoj rezonanciji za vrijeme trudnoće s fetalnim ishodima
Usporedba liječenja ranog oblika reumatoidnog artritisa s tocilizumabom, methotreksatom ili njihovom kombinacijom
Benigne bolesti dojke i rizik razvoja raka dojke

NOVOSTI IZ MOLEKULARNE MEDICINE
Autizam, shizofrenija i gen Shank3
Mehanizam djelovanja virusa Zika
Protutumorski lijek i miotonična distrofija
Geni odgovorni za rani embrionalni razvoj čovjeka
Globlastoma multiforme i Wnt/β-katenin signalni put
Novi način uzgoja hematopoetskih matičnih stanica
Liječenje Pompeove bolesti

COCHRANE SUSTAVNI PREGLEDI TERAPIJSKIH POSTUPAKA
Peginterferon i ribavirin učinkovitiji su od interferona i ribavirina u liječenju HCV-infekcije
Intervencije za bolesnike na dijalizi s HCV-infekcijom
Molekularna ciljana terapija kao prva linija liječenja uznapredovalog karcinoma želuca: može imati mali učinak na preživljenje i zaustavljanje daljnjeg razvoja bolesti

STRUČNA DOGAĐANJA
„CheckPoint Zagreb“ – zajednička vizija Grada Zagreba i udruge HUHIV
VI. kongres Hrvatskog torakalnog društva – TORAKS 2016
VII. kongres Društva nastavnika opće/obiteljske medicine (DNOOM) – „Bolesnik s gastrointestinalnim poremećajem u obiteljskoj medicini“
XVI. kongres Hrvatskog društva obiteljskih doktora HLZ-a
Pravni, etički i medicinski aspekti suvremenog vođenja poroda
Simpozij u povodu Svjetskog dana hepatitisa – „NOhep... Eliminacija virusa naš je sljedeći najveći uspjeh!“
V. hrvatski kongres „Dileme u neurologiji“ s međunarodnim sudjelovanjem
II. konferencija o palijativnoj skrbi s međunarodnim sudjelovanjem – „Suradnjom do kvalitete u palijativnoj skrbi“

OSVRTI
Inhibitori ulaska HCV-a u stanicu – mogući novi načini liječenja
Jasminka Pavelić

V. konferencija o unapređenju zdravstva u Republici Hrvatskoj – Hospital Days 2016.
Maša Bulajić

KOLUMNA/ Mali leksikon povijesti medicine
Oko
Amir Muzur

RAZGOVORI / World Federation of Associations of Pediatric Surgeons (WOFAPS) World Congress of Pediatric Surgery 2016

prof. dr. sc. Richard G. Azizkhan:
„Edukacija drugih ono je na što sam najviše ponosan“

dr. Zoran Bahtijarević:
Dječja kirurgija u Hrvatskoj danas

OFTALMOLOGIJA
Očne manifestacije u bolesnika oboljelih od kroničnoga hepatitisa B i C
Dora Fratrić, Vitomir Arsić, Tomislav Jukić, Igor Petriček, Nenad Vukojević, Mirna Zlatar

DERMATOVENEROLOGIJA
Etiologija, diferencijalna dijagnoza i liječenje ulceracija u anogenitalnoj regiji
Ana Križanović, Suzana Ljubojević Hadžavdić, Mihael Skerlev

DENTALNA MEDICINA
Salivarna dijagnostika virusa hepatitisa C
Ana Glavina, Marinka Mravak Stipetić

Prijenos hepatitisa B i C u stomatološkoj praksi
Vlaho Brailo

Kontrola prijenosa infekcije u stomatološkim ustanovama
Vanja Vučićević Boras, Diana Terlević

Oralne promjene i rizici stomatološke skrbi u bolesnika s kroničnim hepatitisom
Ivan Alajbeg, Ana Andabak-Rogulj

SPONZORIRANI ČLANAK
Novi oralni antikoagulansi i gastrointestinalna problematika: ima li razloga za zabrinutost?
Marko Nikolić

SPONZORIRANE REPORTAŽE
Alemtuzumab (Lemtrada) i teriflunomid (Aubagio) u liječenju relapsno remitentnog oblika multiple skleroze

Kabazitaksel (Jevtana) u liječenju bolesnika s metastatskim kastracijski rezistentnim rakom prostate

Pogled na liječenje HCV infekcija iz perspektive farmakoekonomista: intervju s prof. dr. sc. Zoltánom Kalóm

RECENZIJE
„Cijepljenje i cjepiva“

„Ocjena radne sposobnosti u zdravstvenom i mirovinskom osiguranju“

Oblikovanje: Grupa d.o.o.
Copyright © MEDIX 2002