Travanj 2016. Godina 22
Broj 119/120

Naruči pojedinačno brojU suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom, u sklopu teme broja pripremljen je test znanja od 70 pitanja, namijenjen provjeri stručnosti u postupku trajne medicinske izobrazbe liječnika. Pozitivno riješene testove (najmanje 60% točnih odgovora) HLK boduje sa 7 bodova. Odgovore na pitanja možete poslati isključivo na originalnom obrascu za rješavanje testa iz časopisa (zaokruživanjem jednog od ponuđenih odgovora) najkasnije do 15. srpnja 2016. godine.

TEMA BROJA:
PALIJATIVNA MEDICINA I PALIJATIVNA SKRB

Gošće urednice:
doc. dr. sc. Marijana Braš, dr. med. (1,2,3)
Vlasta Vučevac, dr. med. (3)

(1) Klinika za psihološku medicinu, KBC Zagreb, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
(2) Centar za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine (CEPAMET) Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
(3) Hrvatsko društvo za palijativnu medicinu HLZ-a

Osnovni pojmovi o palijativnoj medicini i palijativnoj skrbi
Marijana Braš, Veljko Đorđević, Branka Kandić-Splavski, Vlasta Vučevac

Uspostava sustava palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj
Vlasta Vučevac, Julijana Franinović-Marković, Željko Krznarić, Marijana Braš, Veljko Đorđević

Multidisciplinarni tim u palijativnoj skrbi
Lovorka Brajković, Jadranka Pavić, Štefanija Ozimec Vulinec, Irena Grahovac, Olivera Grgić, Nada Kraljević, Mijo Nikić

Palijativna skrb u Istarskoj županiji – mobilni specijalistički palijativni tim
Julijana Franinović Marković, Ante Ivančić, Diego Brumini, Ivo Povrzanović, Tomislav Peharda, Roberta Katačić, Sonja Grozić Živolić

Zbrinjavanje najčešćih simptoma u palijativnoj medicini
Davor Miličić, Petar Kes, Antonio Juretić, Matija Rimac, Ana Planinc-Peraica, Latinka Basara, Miroslav Samaržija, Livia Puljak, Gordana Štirjan Marković, Ana Ljubas, Mirna Vrček, Alenka Sirovec, Cvijeta Mitić, Marijana Braš

Liječenje boli u palijativnoj medicini
Marijana Braš, Antonio Juretić, Branka Kandić-Splavski, Mato Devčić, Marijana Persoli-Gudelj

Klinička prehrana u potpornom liječenju zloćudne bolesti
Željko Krznarić, Darija Vranešić Bender, Dina Ljubas Kelečić

Palijativni tim Specijalne bolnice Sveti Rafael Strmac
Marijana Bogadi, Danijel Tadić, Antonija Pejaković, Marija Delaš, Rebeka Prpić, Olivera Grgić, Marija Babić

Psihijatrijsko/psihološki aspekti u palijativnoj medicini
Marijana Braš, Veljko Đorđević, Robert Marinić, Branka Kandić-Splavski, Igor Filipčić, Sanja Devčić

Komunikacija i komunikacijske vještine u palijativnoj medicini
Marijana Braš, Veljko Đorđević, Lovorka Brajković, Ana Planinc-Peraica, Ranko Stevanović

Uloga obiteljskoga liječnika u zbrinjavanju palijativnog bolesnika
Tanja Pekez Pavliško, Ines Balint

Palijativna skrb u pedijatriji
Diana Butković, Jasminka Stepan Giljević

Palijativna skrb o neurološkim bolesnicima
Nataša Klepac, Lana Maljković, Vlasta Vučevac

Palijativna skrb o oboljelima od Alzheimerove bolesti i drugih demencija
Marija Kušan Jukić, Ninoslav Mimica

Umjetnost u palijativnoj skrbi
Marijana Braš, Veljko Đorđević, Mladen Janjanin, Peruško Bogdanić, Robert Šimrak, Josip Baće, Borna Baletić, Dalibor Cikojević
NOVOSTI
Povezanost odbijanja cijepljenja i cijepljenjem preventabilnih bolesti u SAD-u
Učinak udahnutog ksenona na bijelu moždanu tvar
Stent ili kirurški zahvat kod asimptomatične stenoze karotide
Povezanost pretilosti trudnica i porođajne mase djeteta
Sigurnije propisivanje lijekova – istraživanje edukacije, informatike i financijskih poticaja
Učinak NSAID-a u liječenju boli u artritisu koljena i kuka: network metaanaliza

NOVOSTI IZ MOLEKULARNE MEDICINE
3D-vakcine
Liječenje nakon srčanog udara
Amiotrofična lateralna skleroza – sekvenciranje egzoma
Zaštita hondrocita od mehaničkog oštećenja
UV-zrakama protiv šećerne bolesti i pretilosti
Geni uključeni u razvoj jet laga
Kako paraziti apsorbiraju hemoglobin
Novi način ranijeg otkrivanja raka

COCHRANE SUSTAVNI PREGLEDI TERAPIJSKIH POSTUPAKA
Zajedničko odlučivanje liječnika i bolesnika moglo bi smanjiti broj propisanih antibiotika za akutne respiratorne infekcije
Nedovoljno je dokaza da su omega-3 dodaci prehrani djelotvorni za liječenje depresije
Prehrambena vlakna za sprečavanje kardiovaskularnih bolesti: ohrabrujući rezultati o učinku na čimbenike rizika
Probiotici mogu biti djelotvorni za liječenje proljeva uzrokovanog antibioticima u djece

STRUČNA DOGAĐANJA
VI. kongres perinatologa južne i jugoistočne Europe
Smjernice stručnih društava HLZ-a
Poslijediplomski tečaj prve kategorije „Dijagnostika i liječenje poremećaja mokrenja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“
Nacionalna radionica SELFIE 2020/GeroS i palijativna skrb
Prvi projekt EU-a za edukaciju medicinskih sestara i njegovateljica na području palijativne skrbi
Svečanost obilježavanja Dana Akademije medicinskih znanosti Hrvatske
Počela kampanja „Jači od HS-a“
Je li moguća eliminacija HCV-a u Hrvatskoj
Stručni simpozij „Spolno prenosive bolesti – zašto zatvaramo vrata budućnosti?“
Stručno-znanstveni skup inPharma Vitamini 2015.
POCT – dijagnostika na mjestu liječenja
IV. hrvatski rinološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem

OSVRTI
Javnozdravstveni aktivizam 108. gradonačelnika New Yorka
Nika Pavić, Ognjen Brborović

Palijativna skrb o bolesnicima s cističnom fibrozom
Jasminka Pavelić

Doprinos „Medixa“ razvoju palijativne medicine
Maša Bulajić, Dragan Bralić

RAZGOVOR / 4. hrvatski rinološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem
prof. dr. sc. Tomislav Baudoin: Sadašnjost i budućnost rinologije

KOLUMNA - MALI LEKSIKON POVIJESTI MEDICINE
Morfij
Amir Muzur

OBITELJSKA MEDICINA
Palijativna skrb u obiteljskoj medicini
Milica Katić, Biserka Bergman-Marković, Nevenka Vinter Repalust

GASTROENTEROLOGIJA
Perkutana endoskopska gastrostoma u palijativnoj skrbi
Vedran Tomašić, Ivan Lerotić

INFEKTOLOGIJA
Vrhunac epidemije gripe u Hrvatskoj – ožujak 2016. godine
Vladimir Draženović, Andreja Barišin

GINEKOLOGIJA
Laparoskopska histerektomija – gdje smo nakon skoro 27 godina
Miroslav Kopjar

SESTRINSTVO
Usporedba organizacije sestrinske skrbi u Hrvatskoj i drugim zemljama Europske unije
Milica Tikvić

STOMATOLOGIJA
Regeneracija koštanog i mekog tkiva primjenom PRGF-Endoret tehnologije – prikaz slučaja
Nena Matulić, Đino Tafra, Jana Barić, Dragana Gabrić

Primjena lokalnih anestetika u pedodonciji
Željko Verzak, Iva Oreški, Ivana Pavlović, Vesna Erika Modrić, Zoran Karlović, Monika Brcković

NOVOSTI IZ STOMATOLOGIJE
Inovativni proizvodi koji štede vrijeme
Novosti s dentalnog sajma u Chicagu
Oralne bolesti istaknute kao javnozdravstveni problem u EU
Pomoć u liječenju simptoma suhih usta
Termorezač gutaperke iz Practicona

SPONZORIRANI ČLANCI
Lipitenzija – novi terapijski pristup?
Jasmina Ćatić

Rivaroksaban – povjerenje kroz kliničku praksu
Krešimir Štambuk

SPONZORIRANE REPORTAŽE
SEŠMEK – radionice o osnovnim i naprednim komunikacijskim vještinama u medicini

Preporuke za odabir slabih i jakih opioida u liječenju boli

RECENZIJA
Sportska prehrana

Oblikovanje: Grupa d.o.o.
Copyright © MEDIX 2002