Ožujak 2000. Godina 6
Broj 29/30
TEMA BROJA:
TERAPIJSKI PRISTUP BOLESNICIMA I NJIHOVIM OBITELJIMA, OBOLJELIM OD PTSP-A

Posttraumatski stresni poremećaj
Rudolf Gregurek, Damir De Zan

Traumatski stres - učinci preplavljujućeg stresnog doživljaja na tijelo, dušu i društvo
Muradif Kulenović

Klinička slika posttraumatskog stresnog poremećaja
Vlado Jukić

Epidemiologija posttraumatskog stresnog poremećaja
Herman Vukušić

Terapijski pristup oboljelima od PTSP-a
Vedran Bilić

Grupna psihoterapija PTSP-a 55
Rudolf Gregurek

Obiteljska i bračna psihoterapija
Gordana Lerotić

Racionalna primjena lijekova u liječenju PTSP-a
Vera Folnegović-Šmalc

Dijete i trauma
Damir De Zan

Zlostavljanje djece i PTSP
Nenad Jakušić

Terapijski pristup djetetu sa simptomima PTSP-a
Damir De Zan

Kvaliteta života oboljelih od PTSP-a i njihovih obitelji
Vladimir Gruden

Gospodarski aspekti PTSP-a
Neven Henigsberg
INFO/NOVOSTI

RAZGOVOR
prof. Ian Bates
"Socijalna farmacija"

INFEKTOLOGIJA
Hepatitis C
B. Trošelj-Vukić, B. Miletić, M. Morović

PEDIJATRIJA
50. obljetnica Klinike za dječje bolesti Zagreb
Ivan Fattorini

Rad ambulante za poremećaje mokrenja u djece
Mislav Bastić

Tim za eksplantacijsko-transplantacijsku kirurgiju
Joško Filipušić

Primjena lasera u liječenju hemangioma dječje dobi
Irenej Cigit

Tim za gastroenterološku endoskopiju
Sanja Kolaček

Laparoskopska kirurgija u Klinici za dječje bolesti Zagreb
Dubravko Gogolja

50 godina zdravstvene zaštite djece u Hrvatskoj
Josip Grgurić, Vlasta Hiršl-Hećej

DIJETETIKA
Trebaju li djeci u razvoju vitaminsko-mineralni dodaci?
Vera Duić-Pribičević

PREDSTAVLJAMO
Novi lijek za liječenje depresije i anksioznih poremećaja na hrvatskom tržištu
Patricija Delimar

NEUROLOGIJA
Hrvatski institut za istraživanje mozga - znanstveno-nastavna
podružnica Medicinskog fakulteta smještena u sklopu
nove zgrade temeljnih medicinskih znanost
Miloš Judaš

NEMEDICINSKI SUSTAVI
Bolničko inženjerstvo - nove okolnosti uz nove ciljeve
Aleksandar Gregurić

OFTALMOLOGIJA
Naočale u dječjoj dobi - lijek, a ne pomagalo
Igor Petriček, Goranka Petriček, Neda Stribe

ŠKOLSKA MEDICINA
Novi početak školske medicine u Vukovarsko-srijemskoj županiji
Smiljana Podrug

GERONTOLOGIJA
Gerontehnologija - razvoj nove discipline
Ljiljana Kalinterna, Franka Vojnović

Zašto čovjek stari?
Zijad Duraković

Starenje i promjene ustroja i funkcija organa II. dio
Zijad Duraković

Uloga mesa, peradi, kunića i ribe u prehrani starijih osoba
Vera Duić-Pribičević

Zašto se i starijim osobama preporučuje prestanak pušenja
Mijo Šimunić

DERMATOVENEROLOGIJA
Psorijaza i suvremene mogućnosti liječenja
Aida Pašić, Jasna Lipozenčić

STOMATOLOGIJA
Izbjeljivanje zubi
Goranka Prpić-Mehičić, Danijela Vrček

Stomatološki aspekt Sjoegrenovog sindroma
Marinka Mravak-Stipetić

Privremene krunice
Dragutin Komar, Adnan Ćatović

Problem vertikalne relacije u stomatološkoj protetici
Asja Čelebić, Jasmina Stipetić, Renata Poljak-Guberina

Lokalni anestetici - interakcije s lijekovima značajne za stomatološku praksu
Krešimir Johman

Internet i stomatologija VIII
Mladen Kolombo

Estrogeni receptori u zubnoj pulpi
Sanja Šegović, Silvana Jukić, Jasna Talan-Hranilović, Goranka Prpić-Mehičić, Ivana Miletić, Ivica Anić

FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA
Integralni pristup u liječenju dinamičkog temporomandibilarnomastikatornog
segmenta s naglaskom na kinezioterapiju po Schulteu
Mladen Čuljak, Rosaria Habuš

Vrtoglavica nakon trzajne ozljede vratne kralježnice
Damir Gortan, prim. mr. sc. Ksenija Berdnik-Gortan

Varaždinske Toplice - povijesni prikaz od rimskodobnoga
kupališta do suvremene specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju
Ante Luetić

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice
Silva Potrebica

IZ LIJEČNIČKE PRAKSE
Klamidijske infekcije - značajan javnozdravstveni problem u Hrvatskoj
Mirjana Hercigonja-Saucha

UROLOGIJA
Prva iskustva ESWL-a s uređajem Siemens Lithostar Modularis
Nikola Radović, Tomislav De Both

PLASTIČNA I REKONSTRUKCIJSKA KIRURGIJA
Kiriurška korekcija ožiljaka
Ivan Miljković, Zdeslav Vukas

MIKRONUTRIJENTI
Antioksidansi u prehrani - više od suplementa!
Ignac Kulier

RECENZIJE

Oblikovanje: Grupa d.o.o.
Copyright © MEDIX 2002