MEDIX, God. 26 Br. 146  •  Novost  •  Gastroenterologija HR ENG

Akutni pankreatitis

Časopis JAMA u izdanju od 26. siječnja 2021. objavljuje pregledni članak o akutnom pankreatitisu autora Michaela A. Mederosa, Howarda A. Rebera i Marka D. Girgisa. Akutni pankreatitis složena je bolest koja se razlikuje po težini i tijeku.
U Sjedinjenim Državama akutni pankreatitis jedan je od vodećih uzroka prijama u bolnicu zbog gastrointestinalnih bolesti, s približno 300.000 dolazaka na hitni bolnički prijam svake godine.

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 146