MEDIX, God. 26 Br. 143  •  Recenzija  •  Dermatovenerologija / Onkologjia HR ENG

Mirna Šitum, sur.:
„Dermatološka onkologija - od ordinacije obiteljske medicine do dermatološke klinike“


Izdavač: Medicinska naklada, Zagreb
Godina izdanja: 2019.
Format: 17 x 24 cm; uvez: meki
Opseg: 106 stranica

 

Dermatološka onkologija – od ordinacije obiteljske medicine do dermatološke klinike“ vrijedan je priručnik priređen kao zbornik radova, a tiskan u povodu tradicionalnoga znanstvenog dermatovenerološkog simpozija istog naziva u organizaciji HAZU, Razreda za medicinske znanosti, Kliničke za kožne i spolne bolesti KBC-a „Sestre milosrdnice“ i Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskog društva za dermatološku onkologiju HLZ-a i Hrvatskog dermatovenerološkog društva HLZ-a.

Priručnik, uz sveobuhvatan znanstveni i stručni pristup, obrađuje složenu problematiku dermatološke onkologije. U knjizi je pregled niza zanimljivih tema uz brojne primjere iz kliničke prakse i originalne fotografije. Jasno se iskazuje nužnost interdisciplinarne suradnje i multidisciplinarnog pristupa, što je i jedini ispravan put cjelovitom pristupu bolesnicima s onkološkim bolestima u dermatologiji. Teme koje se obrađuju imaju za cilj prikazati svu složenost dermatovenerološke i dermatoonkološke struke i znanosti, osobito zbog toga što mnogi dermatoonkološki entiteti u praksi bivaju neprepoznati i kasno dijagnosticirani. Posebna vrijednost knjige prikaz je iskustava iz iznimno kompleksne diferencijalno-dijagnostičke problematike u dermatovenerološkoj i dermatoonkološkoj praksi.

Priručnik obrađuje temu atipičnih rana kao prezentaciju zloćudnih bolesti kože koje se većinom kasno dijagnosticiraju i dugoročno imaju neizvjesnu prognozu. Zatim se opisuju iskustva s gigantskim tumorskim lezijama kojima je diferentan multidisciplinaran terapijski pristup, ali i indirektno potiče rasprava o problemu kasnog dolaska pacijenata na pregled promjena na koži. U priručniku se obrađuju i suvremeni nekirurški terapijski izbori kod najčešćeg zloćudnog tumora kože, bazocelularnog karcinoma, kao i miješanih oblika epidermalnih karcinoma kože kao što je bazoskvamozni karcinom. Osim češćih zloćudnih tumora kože, opisuju se slučajevi rijetkih i neuobičajenih prezentacija drugih onkoloških entiteta kao što je dermatosarcoma protuberans i primarni limfomi kože. Unatoč strepnji koju izaziva dijagnoza metastatskog melanoma, u priručniku se opisuju i pozitivna iskustva kod nekih bolesnika kojima je ta dijagnoza, uz suvremene terapije, pretvorena u stabilnu bolest.

Posebno su zanimljive teme kojima se apostrofira glavna uloga dermatologa i dermatoonkologa, a to je rana dijagnostika zloćudnih tumora kože; obrađuje se samopregled cijele kože i dijagnostike ranog melanoma s posebnim naglaskom na akrolentiginozni melanom. Pozornost je pridana i svakodnevnoj temi u kliničkoj praksi, a to su paraneoplastične dermatoze koje se često previde u razmatranju uzroka promjena na koži, dermatološkim manifestacijama komplikacija i nuspojavama suvremenih onkoloških terapija, kao i prikazu bolesnika u ordinaciji obiteljske medicine koji istovremeno imaju dermatoze i zloćudne tumore kože, ali i onim bolesnicima koji, uz melanom, imaju i druge zloćudne tumore. Ne manje vrijedno poglavlje je ono o svakodnevnim problemima u dermatoonkološkim ordinacijama i svim otegotnim okolnostima rada u struci.

Osim navedenoga, zbornik je dobrodošlo podsjećanje na činjenicu da pacijenta ne možemo i ne smijemo promatrati kroz njegovu dermatološku bolest, nego kao cjelovitu osobu kojoj je potreban kako biološki, tako i humanistički pristup.

Izdavač knjige je „Medicinska naklada“, a opsega je 107 stranica unutar kojih su raspoređena 22 poglavlja. U pisanju knjige sudjelovalo je 48 eminentnih domaćih i inozemnih stručnjaka, koji su s čitateljima podijelili stručna i znanstvena iskustva te ih potkrijepili suvremenom literaturom. Ovaj priručnik-atlas u svim svojim elementima predstavlja vrijedan doprinos proučavanju propulzivnog i važnog dijela medicine, dermatoonkologije, te može biti korisno štivo u specijalističkoj i subspecijalističkoj edukaciji specijalista i specijalizanata dermatovenerologije, dermatološke onkologije, onkologije i radioterapije, internističke onkologije i onkokirurgije, ali i specijalistima obiteljske medicine.