MEDIX, God. 23 Br. 126  •  Novost  •  Gastroenterologija HR ENG

Dijagnostika i liječenje celijakije i preosjetljivosti na gluten

 

U eri smo popularizacije ishrane koja isključuje gluten, bez jasnog razloga, a sa svrhom gubitka tjelesne mase i/ili postizanja bolje kondicije te liječenja raznih simptoma. Za sve one koji liječe bolesnike koji su zaista oboljeli od celijakije i/ili preosjetljivosti na gluten, zanimljivo je pročitati trenutačna saznanja u svezi probira, dijagnostike i liječenja autorice M. M. Leonard i suradnika, objavljena u časopisu JAMA on-line 15. kolovoza 2017.
 
Prevalencija poremećaja povezanih s glutenom je u porastu, pa su celijakija i preosjetljivost na gluten bez prisustva celijakije već uobičajeni. Celijakija je glutenom uzrokovana i imunološki posredovana enteropatija obilježena specifičnim genotipom (HLA-DQ2 i HLA-DQ8 geni) i antitijelima. Iako je upalni proces usmjeren na mukozu crijeva, bolesnici mogu imati gastrointestinalne simptome, simptome i znakove izvan crijeva, ali i oboje, što govori u prilog sistemske bolesti. Preosjetljivost na gluten bez prisustva celijakije povezana je s uzimanjem namirnica koje sadrže gluten, uz prestanak simptoma nakon njihovog izuzimanja. Zbog kliničkih varijacija i odsustva validiranih biobiljega na ne-celijakičnu preosjetljivost na gluten, teško je odrediti prevalenciju i postaviti dijagnozu. 
 
Budući da nije moguće klinički razlučiti o kojem se poremećaju radi, probir na celijakiju mora prethoditi prije nego se uvede bezglutenska dijeta. Iako se oba poremećaja liječe bezglutenskom dijetom, razlikovanje poremećaja i postavljanje točne dijagnoze potrebno je razriješiti prije no što se uvede bezglutenska prehrana. Naime, nakon što se pacijent počeo pridržavati bezglutenske prehrane, testiranje na celijekiju više nije precizno. Postavljanje ispravne dijagnoze bitno je za dugoročno liječenje, a stanje bolesnika potrebno je pozorno pratiti te savjetima o prehrani izbjeći pojavu malnutricije i razvoj mogućih komorbiditeta. 

GULIVER IMAGE / GETTY IMAGES

Probir na celijakiju neophodno je provesti prije uvođenja bezglutenske prehrane