MEDIX, God. 15 Br. 84/85  •  Pregledni članak  •  Interna medicina/Onkologija HR ENG

Hepatocelularni karcinomHepatocellular carcinoma

Davor Radić, Dražen Perkov, Juraj Prejac, Irena Hrstić, Ranka Štern Padovan, Damir Vrbanec

Hepatocelularni karcinom je u više od 90% slučajeva udružen s kroničnom jetrenom bolesti, i to najčešće cirozom jetre. Nažalost, velika većina jetrenih bolesti, uključivo tumore jetre, imaju potpuno nespecifične, neznatne i teško uočljive kliničke simptome koji se razvijaju tek u uznapredovalim fazama bolesti. Izbor terapijskog postupka ovisi o veličini primarnog karcinoma jetre, broju žarišnih promjena i funkcionalnoj rezervi jetre. Terapija izbora je kirurška resekcija, ali posljednjih godina se sve uspješnije primjenjuje i kemoterapija. Naime, recentno je sorafenib registriran i odobren za liječenje pacijenata s hepatocelularnim karcinomom jer je pokazao značajni napredak u sveukupnom preživljavanju pacijenata s tom bolešću. Rutinski screening programi se sastoje od redovitih šestomjesečnih kontrola rizične populacije određivanjem AFP-a i ultrazvučnim pregledom jetre. 

Ključne riječi:
ciroza jetre; hepatitis C; hepatocelularni karcinom; sorafenib

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 15 Br. 84/85

Hepatocellular carcinoma is associated with chronic liver disease, usually cirrhosis, in more than 90% of the cases. Most liver diseases, including liver tumours, have non-specific, mild and subtle clinical symptoms, which become more manifest only in advanced stages of the disease. The treatment modality depends on the size of the primary tumour, number of local lesions and functional liver reserve. The therapy of choice is surgical resection, although chemotherapy has been administered in recent years with more success than previously. Sorafenib has been recently registered and authorized for the treatment of patients with hepatocellular carcinoma, because it significantly improves their overall survival rate. Routine screening of the population at risk consists of six-month examinations, alpha-fetoprotein determination and liver ultrasound. 

Key words:
carcinoma, hepatocellular; hepatitis C; liver cirrhosis; sorafenib