MEDIX, God. 15 Br. 84/85  •  Pregledni članak  •  Interna medicina HR ENG

Hepatopulmonalni sindromHepatopulmonary syndrome

Davor Štimac, Željka Bagić, Sandra Milić

Hepatopulmonalni sindrom čini trijas: jetrena bolest, arterijska hipoksemija i dilatacija plućnog krvožilja. Bitno je u bolesnika s cirozom jetre, dispnejom i arterijskom hipoksemijom pomisliti na ovaj sindrom, s obzirom da u kliničkoj praksi često ostaje neprepoznat. U dijagnostici hepatopulmonalnog sindroma uz detaljan fizikalni pregled, rendgenske snimke grudnih organa i određivanja plinova u arterijskoj krvi, od dijagnostičkih metoda dostupni su kontrastna ehokardiografija, perfuzijska scintigafija pluća i u dvojbenim slučajevima plućna angiografija. Iako su provedene brojne farmakološke studije, niti jedan lijek do danas nije zauzeo značajno mjesto u terapiji ovog sindroma. Najčešće se spominju inhibitori potentnog vazodilatatora dušičnog oksida, inhibitori fosfodiesteraze, antibiotici, vazokonstriktorni lijekovi i iloprost, međutim, potrebna su daljnja klinička randomizirana kontrolirana ispitivanja radi adekvatne procjene učinkovitosti navedenih lijekova. Ortotopna transplantacija jetre predstavlja danas jedinu učinkovitu metodu liječenja. 

Ključne riječi:
dijagnostičke tehnike i postupci; hepatopulmonalni sindrom; liječenje hepatopulmonarnog sindroma; transplantacija jetre

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 15 Br. 84/85

Hepatopulmonary syndrome is the triad of liver disease, arterial hypoxemia and intrapulmonary vascular dilatation. It is important to recognize the syndrome in patients with liver cirrhosis, because it often remains unrecognized in clinical practice. After careful physical examination, chest X-ray and blood gas analysis, diagnosis of hepatopulmonary syndrome is made by contrast echocardiography, perfusion lung scintigraphy and, in doubtful cases, pulmonary angiography. Despite numerous pharmacological studies, no medication has been found suitable for treating this disorder. The most frequently mentioned drugs are inhibitors of nitric oxide, phosphodiesterase inhibitors, antibiotics, vasoconstrictors and iloprost. More randomized controlled trials are needed to confirm the benefit of these drugs. Orthotopic liver transplantation is the only potential curative method today. 

Key words:
diagnostic techniques and procedures; hepatopulmonary syndrome; hepatopulmonary syndrome, therapy; liver transplantation