MEDIX, God. 15 Br. 84/85  •  Sponzorirani članak  •  Interna medicina HR ENG

Kliničko ispitivanje RECORD (Rosiglitazone Evaluated for Cardiovascular Outcomes and Regulation of Glycaemia in Diabetes) - osvrt na rezultateRosiglitazone evaluated for cardiovascular outcomes and regulation of

Dario Rahelić

Roziglitazon povećava osjetljivost perifernih tkiva na inzulin i koristi se u liječenju šećerne bolesti tipa 2. Nakon objave članaka o povećanom riziku nastanka srčanog infarkta i srčanožilne smrtnosti u pacijenata liječenih roziglitazonom nametnula se potreba za studijom koja bi potvrdila ili odbacila navedene sumnje. Studija RECORD bila je multicentrična, randomizirana studija koja je uključila ukupno 4447 pacijenata sa šećernom bolešću tipa 2 koji su bili randomizirani u skupinu liječenu roziglitazonom ili u kontrolnu skupinu. Glavni je cilj studije bio odrediti vrijeme do hospitalizacije zbog srčanožilne bolesti ili srčanožilne smrti. Prema rezultatima studije, liječenje roziglitazonom ne povećava rizik od srčanožilne smrtnosti, ali povećava rizik od srčanog zatajenja i od koštanih prijeloma, posebice u žena. Pacijenti sa šećernom bolešću imaju i inače povećani rizik od srčanog infarkta i srčanožilne smrti stoga bi prilikom odluke o uvođenju roziglitazona u terapiju bolesnika sa šećernom bolešću trebalo voditi računa o već razvijenim komplikacijama šećerne bolesti na srčanožilnom sustavu. Pravilnim odabirom pacijenata i redovitim praćenjem nakon uvođenja terapije roziglitazonom može se postići dobra regulacija glikemije. 

Ključne riječi:
roziglitazon, šećerna bolest tipa 2, srčani infarkt, srčanožilna smrtnost

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 15 Br. 84/85

Rosiglitazone is an insulin sensitiser used for the treatment of type 2 diabetes. After reports of serious adverse events associated with rosiglitazone, concerns were raised about increased frequency of myocardial infarction and cardiovascular death in patients treated with rosiglitazone. The RECORD study was a multicentre, open-label trial including 4447 patients with type 2 diabetes mellitus who were randomly assigned to either rosiglitazone or control group. The primary endpoint was cardiovascular hospitalization or cardiovascular death. Addition of rosiglitazone to the existing treatment did not increase the risk of cardiovascular morbidity or mortality in study participants, but it was associated with an increased risk of heart failure and bone fractures, particularly in female patients. As patients with diabetes mellitus already have an increased risk of cardiovascular morbidity and mortality, addition of rosiglitazone to the existing treatment of patients with type 2 diabetes mellitus and cardiovascular complications requires increased caution. Properly selected patients may achieve satisfactory glycaemic control with rosiglitazone. 

Key words:
diabetes mellitus, type 2; mortality, cardiovascular diseases; myocardial infarction; rosiglitazone