MEDIX, God. 20 Br. 113/114  •  Pregledni članak  •  Interna medicina HR ENG

Kost – endokrini organ?Bone – an endocrine organ?

Dajana Katičić, Tonko Gulin, Josipa Josipović, Draško Pavlović

Kost je do sada bila shvaćana kao inertna struktura koja je potrebna za pokretljivost, homeostazu kalcija i održavanje krvotvornoga tkiva. Nedavna istraživanja na genetički manipuliranim miševima pokazala su važnost kosti ne samo kao strukturne podrške ljudskoga tijela, već kao regulatora brojnih metaboličkih procesa koji su neovisni o mineralnom metabolizmu. Ti pomaci u istraživanju stvaraju nove poglede na kost i daju joj ulogu endokrinog organa koji modulira procese od tolerancije glukoze do lučenja proteina specifičnih za kosti, kao što su osteokalcin, FGF 23, sklerostin, DKK 1 te koštani morfogenetski proteini. Os koštani-kardiovaskularni sustav u posljednjih je nekoliko godina u interesu istraživanja. Promjene u koncentraciji novootkrivenih molekula ne samo da kroz epidemiološka istraživanja upućuju na povezanost s kardiovaskularnim morbiditetom i mortalitetom, već impliciraju uzročno-posljedičnu povezanost. 

Ključne riječi:
endokrini organ; kardiovaskularne bolesti; kost; kronična bubrežna bolest; metabolizam glukoze

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 20 Br. 113/114

Bone has so far been perceived as an inert structure needed for mobility, calcium homeostasis and maintenance of hematopoietic tissue. Recent research on genetically manipulated mice demonstrated the importance of the bone not only as a structural support for the human body, but as a regulator of various metabolic processes that are independent of mineral metabolism. These advances in research create new perception of the bone, givinig it a role of an endocrine organ which modulates processes from glucose tolerance to bone-specific protein excretion - such as osteocalcin, FGF23, sklerostin, DKK1 and bone morfogenetic proteins. Over the last years, the „bone-cardiovascular system“ axis has been a topic of interest for research. The changes in the concentration of newly discovered molecules, through epidemiological studies, not only suggest a connection to cardiovascular morbidity and mortality, but also imply a causal relationship. 

Key words:
bone; cardiovascular diseases; chronic kidney disease; endocrine organ; glucose metabolism