MEDIX, God. 26 Br. 141  •  Recenzija  •  Pedijatrija HR ENG

Irena Bralić, ur:
„Kvartarna prevencija – Racionalna dijagnostika i liječenje u pedijatriji 2“

Ljerka Cvitanović-Šojat


Izdavač: Medicinska naklada, Zagreb
Godina izdanja: 2020.
Format: 17 x 24 cm;
Uvez: meki
Opseg: 244 stranice, 26 poglavlja

 

Priručnik trajnog medicinskog usavršavanja urednice doc. prim. dr. sc. Irene Bralić, s tekstovima in-extenso, prati predavanja koja su se iznosila na Tečaju 1. kategorije trajne izobrazbe u Vodicama od 6. do 8. ožujka 2020. Voditeljica tečaja bila je doc. Irena Bralić, partneri medicinski fakulteti Sveučilišta u Splitu, Zagrebu i Rijeci, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ i Hrvatsko farmakološko društvo, a organizator Hrvatsko pedijatrijsko društvo Hrvatskog liječničkog zbora. Radi se o poslijediplomskom, 6. tečaju „Novi izazovi u pedijatriji“, koji se tradicionalno održavaju početkom ožujka svake godine.

Na tečaju predavanja iznose predavači eksperti u svojim područjima, a dolaze iz Hrvatske i iz inozemnih centara izvrsnosti. Slijedom navedenog, u izdanju izdavačke kuće Medicinska naklada iz Zagreba nastao je priručnik „Kvartarna prevencija – Racionalna dijagnostika i liječenje u pedijatriji 2“, nastavak tema i problematike koji su prvi put prikazani 2019. na 5. tečaju „Novi izazovi u pedijatriji“.

Priručnik je djelo 33 autora i koautora koji su u njega pretočili bogato kliničko i znanstveno iskustvo napisavši 26 poglavlja na 245 stranica, a pokrivena su mnoga područja pedijatrije. Autorica prvog poglavlja je voditeljica tečaja i urednica priručnika, ujedno promotor i vizionar kvartarne prevencije u pedijatriji u Hrvatskoj, što podrazumijeva akciju identificiranja djece bolesnika u riziku od nepotrebnih medicinskih intervencija, vezano uz neracionalnu dijagnostiku i nepotrebno liječenje koji dovode do jatrogenih komplikacija i nepotrebnih troškova.

Istaknuti su problemi kojima se bavi socijalna pedijatrija, a to su utjecaji sredine i nepovoljni događaji u djetinjstvu te autori obrađuju koncept salutogeneze, tj. zašto je nastalo zdravlje. Iznose se najnoviji stavovi i praktična iskustva racionalne dijagnostike i liječenja, i to akutnih i recidivirajućih respiratornih infekcija i komplikacija, atopijskog marša, idiopatskog artritisa, u pedijatrijskoj kardiologiji, kod arterijske hipertenzije, bolesti štitnjače, neepileptičkih i epileptičkih napadaja, poremećaja mišićnog tonusa, poteškoća hranjenja, pothranjene djece s malignim bolestima i dermatološke kazuistike.

Posebna poglavlja obrađuju mogućnost suplementacije pothranjenog djeteta, kao i upotrebu probiotika u kliničkoj praksi čiju sliku zamućuju prebiotici, simbiotici i postbiotici. Prikazan je postupnik racionalne dijagnostike i liječenja vrućica nepoznata podrijetla, postupnik zbrinjavanja šoka u izvanbolničkim uvjetima kao i mogućnost optimalne potpore terminalno bolesnom djetetu. Iznesen je osvrt na etičke dvojbe u liječenju neuromišićnih bolesti. Za svakodnevni rad vrlo je korisno pojašnjenje ljekarnika o oblicima i dozama prikladnim u liječenju djece te izradi magistralnog lijeka prilagođenog potrebama djeteta.

Tekstovi su nadopunjeni grafikonima, tablicama i fotografijama, primjerima iz prakse koji su posebno istaknuti (bronhoopstrukcija, oblik lijeka), postupnicima (bolesti štitnjače, dijete s malignom bolesti), a posebno treba istaknuti pregledne postupnike u poglavlju o šoku. Svako poglavlje završava „Ključnim porukama“, koje su uokvirene i istaknute. Nakon svakog poglavlja navodi se recentna i nadasve korisna literatura.

Priručnik 6. tečaja „Novih izazova u pedijatriji“ namijenjen je svima koji se bave djecom, što uključuje pedijatre, buduće pedijatre i nadasve sve suradne struke, a bit će nit vodilja i oslonac u rješavanju dvojbi u kliničkoj praksi te vrlo koristan u edukaciji.