MEDIX, God. 20 Br. 112
«   »

Narudžba broja

Tema broja

Kronično zatajivanje srca

Gost urednik:
doc. prim. dr. sc. Mario Ivanuša,
Poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju, Zagreb; Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci


 

Uvodnik
Otvoren pristup

Mario Ivanuša 
Puni tekst | PDF

Epidemiologija zatajivanja srca u Republici Hrvatskoj
Mario Ivanuša, Verica Kralj 
Sažetak

Čimbenici rizika za kronično zatajivanje srca
Kristina Selthofer-Relatić 
Sažetak

Klinička slika zatajivanja srca
Luka Zaputović, Teodora Zaninović Jurjević, Alen Ružić 
Sažetak

Racionalna dijagnostika zatajivanja srca
Danijel Planinc 
Sažetak

Neinvazivne metode oslikavanja srca i njihova uloga u kroničnome zatajivanju srca
Viktor Peršić, Marko Boban 
Sažetak

Liječenje kroničnoga zatajivanja srca s posebnim osvrtom na nove lijekove
Aleksandar Knežević 
Sažetak

Registri za zatajivanje srca
Duška Glavaš 
Sažetak

Trajna medicinska izobrazba liječnika

Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika - Kronično zatajivanje srca
Otvoren pristup

I u ovom broju „Medixa“, u suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom (HLK), priredili smo za vas test znanja namijenjen provjeri stručnosti u postupku trajne medicinske izobrazbe. Test znanja sadrži 70 pitanja koja se odnose na sadržaj naslovne teme „Kronično zatajivanje srca“. Pozitivno riješene testove (najmanje 60% vaših točnih odgovora) vrednovat će Povjerenstvo za trajnu izobrazbu HLK sa sedam bodova, a rezultati će, osim u „Medixu“, biti objavljeni u „Liječničkim novinama“, što će, ujedno, biti potvrda vaših ostvarenih bodova u postupku stručnoga medicinskog usavršavanja.

 
PDF

Pregledni stručni članci

Pulmologija

Učinkovitost fiksne kombinacije budezonid/ formoterola Turbuhalerom u usporedbi s visokim dozama inhalacijskoga kortikosteroida u umjereno teškoj i teškoj astmi: klinička studija s prikazom slučaja
Diana Krmpotić, Andrea Vukić Dugac 
Sažetak

Infektologija

Filovirusi (virusi Ebola i Marburg) – lokalni ili globalni problem današnjice?
Vladimir Krajinović 
Sažetak

Pedijatrija

Salutogeni pristup u promicanju kardiovaskularnoga zdravlja
Maja Batinica, Josip Grgurić, Inga Mladić Batinica 
Sažetak

Endokrinologija

Čimbenici rizika za razvoj kardiovaskularnih bolesti u oboljelih od šećerne bolesti
Slaven Kokić 
Sažetak

Kardiologija

Novi oralni antikoagulansi u prevenciji moždanog udara u bolesnika s nevalvularnom fibrilacijom atrija: jednom ili dvaput na dan?
Krešimir Štambuk 
Sažetak

Neurologija

Farmakogenetika antitrombocitne terapije u oboljelih od moždanog udara
Svjetlana Šupe 
Sažetak

Stomatologija

Primjena ultrazvuka u stomatologiji
Samir Čimić, Sonja Kraljević Šimunković 
Sažetak

Stomatologija

Šećerna bolest i oralno zdravlje
Miranda Muhvić Urek, Veronika Španiček 
Sažetak

Razgovori

Neuroznanost / Neurologija / Psihijatrija

Prof. dr. sc. Claude M. Wischik: Uloga tau proteina u nastanku Alzheimerove bolesti - je li na pomolu inovativni antidementiv?
Lea Rukavina Kralj 
Puni tekst

Cochrane sustavni pregledi terapijskih postupaka

Osvrti

Obiteljska medicina

Novi udžbenik „Obiteljska medicina“
Zdravko Ebling 
Puni tekst

Kolumne

Mali leksikon povijesti medicine

Histerija
Amir Muzur 
Puni tekst

Recenzije

Novosti