MEDIX, God. 20 Br. 113/114
«   »

Narudžba broja

Tema broja

Reumatologija - novi postupci u dijagnostici i liječenju

Gost urednik:
prof. dr. sc. Dušanka Martinović Kaliterna, prim. dr. med.
pročelnica Zavoda za kliničku imunologiju i reumatologiju, Klinika za internu medicinu, KBC Split


 

Uvodnik
Otvoren pristup

Dušanka Martinović Kaliterna 
Puni tekst | PDF

Diferencijalna dijagnostika angioedema
Asja Stipić Marković 
Sažetak

Novosti u liječenju uričnog artritisa
Jasminka Milas-Ahić 
Sažetak

Primjena ultrazvuka u dijagnostici i praćenju upalnih reumatskih bolesti
Silva Pukšić, Jadranka Morović-Vergles 
Sažetak

Suvremeni pristup liječenju reumatoidnog artritisa
Srđan Novak, Tatjana Zekić 
Sažetak

Novosti u dijagnostici i liječenju spondiloartritisa
Jadranka Morović-Vergles, Melanie Ivana Čulo 
Sažetak

ANCA-vaskulitisi – novosti u dijagnostici i liječenju
Dušanka Martinović Kaliterna, Daniela Marasović Krstulović 
Sažetak

Novosti u liječenju osteoartritisa
Mislav Radić, Dušanka Martinović Kaliterna 
Sažetak

Novosti u liječenju sustavnoga eritemskog lupusa
Branimir Anić, Mislav Cerovec, Miroslav Mayer 
Sažetak

Trajna medicinska izobrazba liječnika

Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika - Reumatske bolesti – smjernice dijagnostike i liječenja
Otvoren pristup

I u ovom broju „Medixa“, u suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom (HLK), priredili smo za vas test znanja namijenjen provjeri stručnosti u postupku trajne medicinske izobrazbe. Test znanja sadrži 70 pitanja koja se odnose na sadržaj naslovne teme „Reumatske bolesti – smjernice dijagnostike i liječenja“. Pozitivno riješene testove (najmanje 60% vaših točnih odgovora) vrednovat će Povjerenstvo za trajnu izobrazbu HLK sa sedam bodova, a rezultati će, osim u „Medixu“, biti objavljeni u „Liječničkim novinama“, što će, ujedno, biti potvrda vaših ostvarenih bodova u postupku stručnoga medicinskog usavršavanja.

 
PDF

Pregledni stručni članci

Nutricionizam

Učinak omega-3 masnih kiselina na klinički tijek artritisa
Zoja Gnjidić 
Sažetak

Interna medicina

Kost – endokrini organ?
Dajana Katičić, Tonko Gulin, Josipa Josipović, Draško Pavlović 
Sažetak

Dermatovenerologija

Suvremene potporne obloge u liječenju venskih ulceracija
Sandra Marinović Kulišić 
Sažetak

Kardiologija

Dabigatran-eteksilat u sprječavanju moždanog udara u bolesnika s nevalvularnom atrijskom fibrilacijom – rezultati iz svakodnevne primjene
Darko Počanić 
Sažetak

Pulmologija

Učinak budezonida u kombinaciji s formoterolom kao simptomatska terapija u egzacerbaciji astme
Dubravka Matanić Lender, Veljko Flego 
Sažetak

Palijativna medicina

Palijativna skrb i liječenje boli
Marko Jukić 
Sažetak

Stomatologija

Trudnoća i stomatološki zahvati
Sanja Šegović, Karlo Gadža 
Sažetak

Stomatologija

Teoretske osnove i terapijske mogućnosti primjene plazma-terapije u stomatologiji
Božidar Pavelić, Domagoj Prebeg, Aida Šaban, Bernard Pavelić, Valentina Bilandžija, Sanja Šegović, Marina Katunarić, Ivica Anić 
Sažetak

Stomatologija

Tkivni inženjering u stomatologiji
Alem Fazlić, Marina Katunarić 
Sažetak

Razgovori

Psihijatrija / Gastroenterologija

Dr. Riccard Dalle Grave: Novi pristup u liječenju poremećaja hranjenja: KBT-E multistep
Jelena Balabanić Mavrović, Tina Lalli 
Puni tekst

Klinička farmakologija

Prof. dr. sc. Igor Francetić: Bioslični lijekovi - veća dostupnost biološke terapije za hrvatske pacijente
Maša Bulajić 
Puni tekst

Cochrane sustavni pregledi terapijskih postupaka

Osvrti

Povodom 140 obljetnice Hrvatskog liječničkog zbora

HLZ – od osnivanja Sbora liečnika kraljevine Hrvatske i Slavonije do danas
Nina Aušperger, Željko Krznarić 
Puni tekst

Palijativna medicina

„Medix“ i palijativna medicina u Hrvatskoj – dva zajednička desetljeća
Maša Bulajić, Dragan Bralić 
Puni tekst

Molekularna medicina

Novi uzročni čimbenik razvoja reumatoidnog artritisa
Jasminka Pavelić 
Puni tekst

Kolumne

Mali leksikon povijesti medicine

Inkubacija
Amir Muzur 
Puni tekst

Stručna događanja

Recenzije

Sponzorirane reportaže

Novosti