MEDIX, God. 23 Br. 126
«   »

Narudžba broja

Tema broja

Zdravlje žena u menopauzi – novi stavovi o hormonskom nadomjesnom liječenju

Gošće urednice:
prof. dr. sc. Marina Šprem Goldštajn, dr. med.,
predsjednica Hrvatskoga društva za menopauzu HLZ-a, Klinika za ženske bolesti i porode, KBC Zagreb
prof. dr. sc. Dinka Pavičić Baldani, dr. med.,
predsjednica Hrvatskoga društva za ginekološku endokrinologiju i humanu reprodukciju HLZ-a, Klinika za ženske bolesti i porode, KBC Zagreb


 

Uvodnik
Otvoren pristup

Marina Šprem Goldštajn, Dinka Pavičić Baldani 
Puni tekst | PDF

Usporedba transdermalne i oralne primjene hormonskoga nadomjesnog liječenja žena u postmenopauzi
Otvoren pristup

Marina Šprem Goldštajn, Zrinka Polančec 
Sažetak | PDF

Hormonsko nadomjesno liječenje (HNL) u žena s prijevremenom ovarijskom insuficijencijom
Jelena Marušić 
Sažetak

Jesu li se promijenili stavovi o primjeni HNL-a u žena koje su preboljele rak dojke
Višnja Matković 
Sažetak

Hormoni i srce – pomažu li ili štete? – Utjecaj HNL-a na kardiovaskularno zdravlje
Ivan Bolanča 
Sažetak

Depresija i menopauza
Darko Marčinko 
Sažetak

Hormonska kontracepcija u perimenopauzi
Neda Smiljan Severinski 
Sažetak

Novosti u liječenju osteoporoze u postmenopauzi
Krunoslav Kuna, Ana Marija Stojić 
Sažetak

Uloga i promjene mikrobiote u postmenopauzi
Donatella Verbanac, Mihaela Perić, Mario Matijašić, Marina Panek, Tomislav Meštrović, Dunja Leskovar, Ivana Kraljević, Dunja Rogić, Ana Kunović, Darija Vranešić, Željko Krznarić, Hana Čipčić Paljetak 
Sažetak

Trajna medicinska izobrazba liječnika

Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika - Zdravlje žena u menopauzi – novi stavovi o hormonskom nadomjesnom liječenju
Otvoren pristup

I u ovome broju „Medixa“, u suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom (HLK), priredili smo za vas test znanja namijenjen provjeri stručnosti u postupku trajne medicinske izobrazbe. Test znanja sadržava 70 pitanja koja se odnose na sadržaj naslovne teme „Zdravlje žena u menopauzi – novi stavovi o hormonskom nadomjesnom liječenju“.

Pozitivno riješene testove (najmanje 60% vaših točnih odgovora) vrednovat će Povjerenstvo za trajnu izobrazbu HLK-a sa sedam bodova, a rezultati će, osim u „Medixu“, biti objavljeni u „Liječničkim novinama“, što će, ujedno, biti potvrda vaših ostvarenih bodova u postupku stručnoga medicinskog usavršavanja, uz upis bodova u elektroničkom obliku.

Za dodjelu bodova u sustavu trajne izobrazbe uzimat će se u obzir samo pozitivno riješeni testovi dostavljeni na originalnom obrascu (umetku) iz tiskanog izdanja Medixa najkasnije do 30. studenoga 2017. godine.

 
PDF

Pregledni stručni članci

Obiteljska medicina

Poremećaj seksualne želje i uzbuđenja u žena
Nina Bašić-Marković, Roberta Marković, Hrvoje Tiljak 
Sažetak

Perinatalna medicina

Uzroci i liječenje habitualnoga pobačaja
Josip Đelmiš, Marina Ivanišević, Slavko Orešković 
Sažetak

Psihijatrija

Transkranijalna magnetska stimulacija – princip rada i klinička primjena u psihijatriji i neurologiji s posebnim osvrtom na Alzheimerovu bolest
Aida Križaj Grden, Ninoslav Mimica 
Sažetak

Kardiologija

Rivaroksaban u kliničkoj praksi za prevenciju moždanog udara u bolesnika s nevalvularnom fibrilacijom atrija
Aleksandar Knežević 
Sažetak

Medicinska informatika

Održivi razvoj informatizacije primarne zdravstvene zaštite Hrvatske
Hrvoje Tiljak 
Sažetak

Oftalmologija

Oftalmohelioze – trebaju li djeci sunčane naočale?
Barbara Dawidowsky, Sonja Jandroković 
Sažetak

Stomatologija

Kontrola ponašanja djeteta u stomatološkoj ordinaciji
Željko Verzak, Nikša Dulčić, Valentina Brzović Rajić, Vlatka Njari 
Sažetak

Razgovori

Psihijatrija

Prof. dr. sc. Norman Sartorius: Stigma je često gora od same bolesti
Otvoren pristup

Duško Popović 
Puni tekst

Psihijatrija

Dr. Hugo Koetsier: Naglašavanje da smo svi ljudska bića je esencijalno
Duško Popović 
Puni tekst

Osvrti

Javno zdravstvo

Dostupnost kliničkih ispitivanja bolesnicima u Hrvatskoj
Otvoren pristup

Maša Bulajić 
Puni tekst

Endokrinologija

Što donose nove kliničke smjernice za liječenje male koštane mase ili osteoporoze Američkoga koledža za prevenciju koštanih prijeloma u žena i muškaraca
Otvoren pristup

Mirko Koršić 
Puni tekst

Molekularna medicina

Bombesin receptor podtip 3 – moguća meta za liječenje pretilosti i šećerne bolesti
Jasminka Pavelić 
Puni tekst

Kolumne

Mali leksikon povijesti medicine

Rebro
Otvoren pristup

Amir Muzur 
Puni tekst

Stručna događanja

Recenzije

Sponzorirane reportaže

Novosti