MEDIX, God. 26 Br. 141 - Suplement
«   »

Kliničko zbrinjavanje pacijenata s COVID-191 i Kliničko zbrinjavanje djece s COVID-192

1Pripremili članovi radne skupine Hrvatskog društva za infektivne bolesti Hrvatskoga liječničkog zbora (abecednim redom):
Josip Begovac, Davorka Dušek, Vladimir Krajinović, Marko Kutleša, Neven Papić, Srđan Roglić, Marija Santini, Goran Tešović, Adriana Vince


2Pripremil članovi radne skupine Hrvatskoga društva za infektivne bolesti Hrvatskoga liječničkog zbora:
Srđan Roglić, Ivo Ivić, Goran Tešović


 

Sadržaj

Infektologija

Preporuke za kliničko zbrinjavanje pacijenata s COVID-19 i Preporuke za zbrinjavanje djece s COVID-19
 
| PDF