MEDIX, God. 27 Br. 147/148
«   »

Narudžba broja

Tema broja

Novosti u liječenju upalnih reumatskih bolesti i gerontoreumatologija

Gosti urednici:
Prof. dr. sc. Branimir Anić, dr. med.,
predsjednik Hrvatskog reumatološkog društva HLZ-a
Prof. dr. sc. Simeon Grazio, dr. med.,

prvi dopredsjednik Hrvatskog reumatološkog društva HLZ-a


 

Uvodnik
Otvoren pristup

Branimir Anić, Simeon Grazio 
Puni tekst

Sarkopenija i osteoporotični prijelomi u starijih bolesnika s reumatoidnim artritisom
Nadica Laktašić Žerjavić, Luka Slivar, Porin Perić 
Sažetak

Osteoartritis i novosti u liječenju osteoartritisa
Marko Barešić, Boris Karanović, Branimir Anić 
Sažetak

Reumatoidni artritis starije životne dobi
Porin Perić, Domagoj Sirovec, Nadica Laktašić Žerjavić 
Sažetak

Spondiloartritis kasnoga početka
Frane Grubišić, Simeon Grazio 
Sažetak

Farmakoterapija upalnih reumatskih bolesti u starijih osoba
Mislav Radić 
Sažetak

Trajna medicinska izobrazba liječnika

Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika "Novosti u liječenju upalnih reumatskih bolesti i gerontoreumatologija"

I u ovome broju „Medixa“, u suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom (HLK), priredili smo za vas test znanja namijenjen provjeri stručnosti u postupku trajne medicinske izobrazbe. Test znanja sadržava 70 pitanja koja se odnose na sadržaj naslovne teme "Novosti u liječenju upalnih reumatskih bolesti i gerontoreumatologija".

Pozitivno riješene testove (najmanje 60% vaših točnih odgovora) vrjednovat će Povjerenstvo za trajnu izobrazbu HLK-a sa sedam bodova, uz upis bodova u elektroničkom obliku.

Rješenja poslati najkasnije do 31. listopada 2021. godine.

Više...

 

 

Pregledni stručni članci

Neurologija

Uloga vitamina D u multiploj sklerozi
Marija Bošnjak Pašić 
Sažetak | PDF

Javno zdravstvo

Google Trends kao metoda za rano detektiranje pojave novih slučajeva COVID-a 19
Tado Jurić 
Sažetak | PDF

Kardiologija

Xarelto (rivaroksaban) – redefinirajmo sigurnost
Hrvoje Jurin 
Sažetak | PDF

Javno zdravstvo

Primjena analitičkih alata aplikacija YouTube, Google Photo i Google Web u predviđanju dolazaka turista u Hrvatsku s osvrtom na izazove zdravstvene sigurnosti
Tado Jurić 
Sažetak | PDF

Dermatovenerologija

Gerijatrijska dermatologija
Mirna Šitum, Marija Delaš Aždajić 
Sažetak

Hematologija

Von Willebrandova bolest – najčešća nasljedna bolest krvarenja
Dražen Pulanić 
Sažetak

Hiperbarična medicina

Hiperbarična oksigenoterapija u upalnim reumatskim bolestima
Kristina Franjić, Sanja Jurić Banai, Sead Žiga, Dragan Vujović, Dejan Andrić, Marko Banić 
Sažetak | PDF

Nefrologija

Trebamo li novu definiciju i klasifikaciju kronične bubrežne bolesti?
Draško Pavlović, Luka Vidović 
Sažetak

Nefrologija

Blokatori RAAS-a u bolesnika s kroničnom bubrežnom bolešću
Ivana Vuković Brinar, Karlo Kurtov 
Sažetak

Nefrologija

Liječenje autosomno dominantne policistične bubrežne bolesti
Lada Zibar, Karin Zibar Tomšić 
Sažetak

Sestrinstvo

Sestrinska skrb o bolesniku u jedinici za dijalizu
Božica Jurinec 
Sažetak

Obiteljska medicina

Kronična bubrežna bolest i propisivanje lijekova
Juraj Jug 
Sažetak | PDF

Obiteljska medicina

Simptomi donjega mokraćnoga sustava: zanemareni indikator ukupnoga zdravlja
Ana Lesac Brizić, Vladimir Mozetič 
Sažetak

Obiteljska medicina

Vještina asertivne komunikacije u obiteljskoj medicini
Mirjana Resanović 
Sažetak | PDF

Medicina rada i sporta

Prevencija ozljeda donjih udova u trkača
Juraj Havaš, Hana Brborović 
Sažetak

Oftalmologija

Glaukom tijekom trudnoće i dojenja
Dina Lešin Gaćina, Igor Petriček, Sonja Jandroković, Sania Vidas Pauk, Danijela Mrazovac Zimak 
Sažetak

Razgovori

Dermatovenerologija

Prof. dr. sc. Branka Marinović: Hrvatski Referentni centar za nasljedne i stečene bulozne dermatoze – uz bok svjetskim centrima
Otvoren pristup

Ema Liu 
Puni tekst

Javno zdravstvo

Profesor emeritus Silvije Vuletić: Fenomenologija u javnom zdravstvu
Otvoren pristup

Duško Popović 
Puni tekst

Cochrane sustavni pregledi terapijskih postupaka

Osvrti

In memoriam – prof. dr. sc. Višnja Milković Latin, dr. med.
Otvoren pristup

Asim Kurjak 
Puni tekst

Javno zdravstvo

Akcijski plan za moždani udar 2018-2030. – Europska deklaracija
Otvoren pristup

Sandra Morović 
Puni tekst

Pedijatrija

Često postavljana pitanja: Cjepiva protiv COVID-a 19 i dojenje na temelju privremenih preporuka SAGE* SZO-a od 26. ožujka 2021. godine
 
Puni tekst

Javno zdravstvo

Hrvatski tjedan jetre
 
Puni tekst

Javno zdravstvo / Demografija

Posljedice COVID-a 19 na natalitet u Hrvatskoj
Otvoren pristup

Tado Jurić 
Puni tekst

Dermatovenerologija

Izložba Kogojeve zbirke fotoportreta i počasnih povelja – između pamćenja i povijesti
Otvoren pristup

Branka Marinović, Zrinka Bukvić Mokos 
Puni tekst

Kolumne

Bioetika

Problem nepovjerenja u medicini – primjer AstraZenece i cijepljenja protiv COVID-a 19
Otvoren pristup

Maja Vejić 
Puni tekst

Stručna događanja

Recenzije

Novosti