MEDIX, God. 27 Br. 147/148 - Suplement
«   

Demografski aspekti zdravlja djece - Županija kao društveno-ishodišni model brige o demografiji


Gosti urednici:
prof. dr. sc. Josip Grgurić, dr. med.
Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, Zagreb

mr. sc. Marija Čatipović, dr. med.
Pedijatrijska ordinacija Marija Čatipović, Bjelovar


PREUZMI CJELOVITI DOKUMENT_PDF

Sadržaj

Demografija / Pedijatrija

Uvodnik
Josip Grgurić, Marija Čatipović 
Sažetak