MEDIX, God. 28 Br. 152  •  Pregledni članak  •  Klinička imunologija HR ENG

Metabolizam vitamina D – što je novo?Vitamin D metabolism - what is new?

Nadica Laktašić Žerjavić

Nove spoznaje daju bolji uvid u regulaciju sinteze vitamina D u koži te njegovu bubrežnu i izvanbubrežnu aktivaciju koja je modulirana polimorfizmom gena, mutacijama gena, dobi, metaboličkim statusom i hormonalnim signalima. Vitamin D je pravi steroidni hormon koji sudjeluje ne samo u metabolizmu kalcija i kostiju, već genomskim i negenomskim učinkom preko receptora za vitamin D (VDR) modulira proliferaciju i diferencijaciju stanica, urođeni i stečeni imunosni odgovor, a važan je za očuvanje integriteta različitih epitelnih barijera (npr. dišne, crijevne i kožne) te potiče rad i regeneraciju skeletnih mišića i povoljno djeluje na srčanožilni sustav. Vitamin D i njegovi metaboliti u plazmi se prenose s pomoću vitamin D-veznoga proteina (engl. vitamin D-binding protein, DBP). Polimorfizam i genske mutacije VDR-a i BDP-a utječu na aktivnost i funkciju vitamina D.

Ključne riječi:
metabolizam; manjak vitamina D; receptori za kalcitriol; vezni protein za vitamin D; vitamin D

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 28 Br. 152

New findings provide better insight into the regulation of vitamin D biosynthesis in the skin, and its renal and extrarenal activation which are modulated by gene polymorphism, gene mutations, age, and metabolic status or hormonal signals. Vitamin D is a steroid hormone involved not only in the calcium and bone metabolism, but through the genomic and non-genomic effect binding to the vitamin D receptor (VDR) it modulates cell proliferation and differentiation, innate and adaptive immune response, and is important in preserving the integrity of various epithelial barriers (e.g. respiratory, enteral, and skin), and it promotes skeletal muscle function and regeneration, and has a beneficial effect on the heart and cardiovascular system. Vitamin D and its metabolites are bound in the plasma to the D-binding protein (DBP). VDR and DBP polymorphism and gene mutations affect vitamin D activity and function.

Key words:
calcitriol; metabolism; receptors; vitamin D; vitamin D-binding protein; vitamin D deficiency