MEDIX, God. 26 Br. 143  •  Autorski pregled  •  Pedijatrija HR ENG

Najčešći razlozi hitnog bolničkog prijma pedijatrijske populacije u Urgentnom centru (Centru hitne medicine) i karakteristike ispitivane populacijeThe most common reasons for the visits of pediatric population to Emergency department and the characteristics of the examined population

Adna Kafedžić, Merima Šišić, Mirjana Malenica, Dina Šišić

Liječenje pedijatrijskih bolesnika u centru urgentne (hitne) medicine rutina je svih medicinskih ustanova, ali i svakodnevni izazov. Smatra se da više od petine bolesnika koji traže medicinsku uslugu u urgentnim centrima pripada pedijatrijskoj populaciji. Razumijevanje najčešćih stanja zbog kojih pedijatrijski bolesnici traže liječničku pomoć omogućuje adekvatno i pravodobno liječenje vulnerabilne populacije te optimizira pruženu medicinsku uslugu. Osobito su važni učinkovita trijaža i prepoznavanje hitnih stanja, s obzirom na često neopravdano javljanje bolesnika u službu hitne medicinske pomoći, koje je u većini slučajeva uzrokovano pretjeranim roditeljskim strahom.

Ključne riječi:
pedijatrijska populacija; trauma; urgentna (hitna) medicina

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 143

The treatment of pediatric patients in the emergency department is the daily routine of all medical institutions, but also an everyday challenge. It is estimated that more than a fifth of patients who report to the emergency department belong to the pediatric population. Understanding the most common conditions that cause these patients to seek medical attention facilitates access, enables adequate and timely treatment of these patients, and therefore, optimizes medical service. Also, special emphasis is placed on the importance of effective triage and recognition of urgent medical conditions, given the often unjustified visiting of patients to the emergency department, which are in most of the cases caused by excessive parental fear

Key words:
pediatric population; trauma; emergency medicine