MEDIX, God. 15 Br. 83  •  Pregledni članak  •  Psihosomatska medicina HR ENG

Neki psihodinamski aspekti psihosomatskih stanja kod djece i adolescenataSome psychodynamic aspects of psychosomatic disorders in children and adolescents

Zorana Kušević, Marijana Braš

Jedan od mogućih psiholoških etioloških čimbenika u nastanku psihosomatskih reakcija, poremećaja i bolesti kod djece i adolescenata jest poremećaj psihološkog razvoja ličnosti u smislu psihodinamskih teorija. Odnos majka-dijete, privrženost i aleksitimija neki su od mogućih važnih elemenata. Multidisciplinarni pristup, koji podrazumijeva i uključivanje dječjeg psihijatra u dijagnostiku i liječenje navedenih stanja, povećava vjerojatnost da će se psihosomatske smetnje razumjeti i u svojoj psihološkoj kompleksnosti te uspješnije liječiti i prevenirati njihova pojava i u odrasloj dobi.

Ključne riječi:
afektivni simptomi; privrženost objektu; psihosomatska medicina

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 15 Br. 83

In the context of psychodynamic theories, one of the possible psychological factors contributing to the development of psychosomatic reactions, disorders and diseases in children and adolescents is a disturbed psychological development of a child. A mother-child relationship, attachment and alexithymia are some of the important factors. Multidisciplinary approach, which requires involvement of a child psychiatrist in diagnosis and treatment of these conditions, may increase the probability of understanding psychological complexity of psychosomatic disorders and contribute to more successful treatment of these disorders, as well as their prevention in adult age.

Key words:
affective symptoms; object attachment; psychosomatic medicine