MEDIX, God. 15 Br. 83  •  Pregledni članak  •  Radiologija HR ENG

Neuroradiološka dijagnostika u bolesnika s psihosomatskim bolestimaNeuroimaging of patients with psychosomatic diseases

Goran Pavliša, Ranka Štern Padovan

Neuroradiološki prikaz strukture i funkcije središnjeg živčanog sustava, u kojem sudjeluju kompjuterizirana tomografija (CT) i magnetska rezonancija (MR), pruža mogućnost ispitivanja bioloških mehanizama koji su podloga psihijatrijskim poremećajima. U svakodnevnoj obradi bolesnika s psihosomatskim bolestima ove metode mogu isključiti važne patološke promjene u intrakranijskom prostoru, poput tumora, ishemijskog inzulta ili posljedica onkološkog liječenja. Pritom se u prvom redu koristi strukturalni radiološki prikaz, a u manjoj mjeri funkcijske metode poput MR-spektroskopije, difuzijskih i perfuzijskih snimaka.

Ključne riječi:
dijagnostičko oslikavanje; oslikavanje magnetskom rezonancijom; psihofiziološki poremećaji

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 15 Br. 83

Use of computerized tomography (CT) and magnetic resonance (MR) for neuroimaging of the structures and function of the central nervous system allows us to study biological mechanisms underlying psychiatric disorders. In routine diagnostics of patients with psychosomatic diseases, these imaging methods may be used to exclude pathological intracranial processes, such as tumours, ischemic stroke or effects of oncological treatment. For that purpose, the methods of choice are structural imaging and, to a lesser extent, functional methods such as MR spectroscopy, diffusion- and perfusion-weighted imaging. 

Key words:
diagnostic imaging; magnetic resonance imaging; psychophysiologic disorders