MEDIX, God. 20 Br. 113/114  •  Sponzorirana reportaža  •  Dermatovenerologija HR ENG

Novi proizvodi u liječenju inficiranih rana

Franjo Rudman

Na našem tržištu sada je dostupan Debrisoft, sterilan jastučić veličine 10×10 cm koji s jedne strane ima 18 milijuna monofilamentnih dlačica koje služe za debridman. Namjena Debrisofta je uklanjanje nekrotičnog tkiva i hiperkeratotične kože oko rana. Prednosti Debrisofta su sljedeće: veća učinkovitost debridmana u usporedbi s hidrogelovima i drugim autolitičkim debridmanima, brži debridman, vidljivi rezultati odmah nakon tretmana, može smanjiti bol vezanu uz debridman, omogućava brži tretman (2-4 minute), rezultira smanjenjem potreba medicinskih posjeta, smanjuje rizik traume zdravog tkiva, rizik krvarenja, broj promjena i potrošnje obloga za rane te troškove liječenja.

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 20 Br. 113/114