MEDIX, God. 20 Br. 113/114  •  Pregledni članak  •  Reumatologija HR ENG

Novosti u dijagnostici i liječenju spondiloartritisaAdvances in the diagnosis and treatment of spondyloarthritis

Jadranka Morović-Vergles, Melanie Ivana Čulo

Spondiloartritisi skupina su upalnih reumatskih bolesti koje obuhvaćaju ankilozantni spondilitis, reaktivni artritis, psorijatični artritis, artritis udružen s upalnim bolestima crijeva i nediferencirani spondiloartritis. Glavno kliničko obilježje spondiloartritisa jest upalna križobolja i/ili asimetrični oligoartritis pretežito donjih udova kao i povezanost s antigenom HLA (glavnim sustavom tkivne snošljivosti) B27 (engl. human leukocyte antigen, B27 – HLA-B27). Zbog brojnih zajedničkih obilježja vrlo je teško postaviti ispravnu dijagnozu pojedinog od navedenih pet entiteta u ranom stadiju bolesti. Klasifikacijski kriteriji nisu istovjetni dijagnostičkim i posebice nisu primjenjivi kao dijagnostički u ranim stadijima bolesti. S obzirom na navedeno danas se primjenjuje jednostavniji pristup u dijagnostici tih bolesti, koji spondiloartritise u prvom redu dijeli na aksijalni, odnosno periferni spondiloartritis, ovisno o tome zahvaća li upalni proces dominantno kralježnicu ili su upalom zahvaćeni pretežito periferni zglobovi, što omogućuje i ranije liječenje tih bolesnika. 

Ključne riječi:
ankilozantni spondilitis; artritis udružen s upalnim bolestima crijeva; HLA-B27; nediferencirani spondiloartritis; psorijatični artritis; reaktivni artritis; spondiloartritis

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 20 Br. 113/114

Spondyloarthritis is a collective term for inflammatory rheumatic diseases which includes ankylosing spondylitis, reactive arthritis, psoriatic arthritis, arthritis associated with inflammatory bowel disease, and undifferentiated spondyloarthritis. The main clinical feature of spondyloarthritis is inflammatory back pain and/or asymmetric oligoarthritis predominantly of the lower limbs as well as their mutual association with human leukocyte antigen, B27 (HLA-B27). Due to the many common features, it is very difficult to make an accurate diagnosis of each of the five entities in the early stage of the disease. Classification criteria are not identical to the diagnostic, and especially are not applicable as a diagnostic in the early stages of the disease. Given this, a simpler approach is used today in the diagnosis of these diseases which primarily divides spondyloarthritis into two groups according to whether the inflammatory process predominantly affects the spine or if the peripheral joints are predominately affected, which allows for earlier diagnosis and treatment of rheumatic patients. 

Key words:
ankylosing spondylitis; arthritis associated with inflammatory bowel diseases; HLA-B27; psoriatic arthritis; reactive arthritis; spondyloarthritis; undifferentiated spondyloarthritis