MEDIX, God. 26 Br. 141  •  Pregledni članak  •  Obiteljska medicina HR ENG

Novosti u intervencijskoj kardiologijiNews in interventional cardiology

Vjekoslav Radeljić

Intervencijska kardiologija dramatično se razvijala posljednjih više od 50 godina. Isprva se prije svega bazirala na liječenju koronarne bolesti. Posljednjih godina predmet interesa, osim perkutanih koronarnih intervencija jest i liječenje valvularnih bolesti. Razvile su se moderne metode liječenja, prije svega za liječenje teške stenoze aortalne valvule i sekundarne mitralne regurgitacije. Navedene metode, iako prisutne više godina još nisu jasno etablirane u kliničkoj praksi, već se njihova pozicija još preispituje i definira. S druge strane, unatoč više od 50 godina prakse perkutanih koronarnih intervencija, još se uvijek preispituje efikasnost te metode liječenja i konkomitantne terapije, prije svega antiagregacijske terapije. Sve novije smjernice imaju zajedničku crtu koja preporučuje individualizaciju bolesnika te formiranje multidisciplinarnih timova za odlučivanje o metodama liječenja pojedinoga bolesnika.

Ključne riječi:
antiagregacijska terapija; aortna stenoza; mitralna regurgitacija; intervencijska kardiologija; PCI; TAVI

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 141

Interventional cardiology has evolved dramatically over the last 50 years. At first, it was primarily based on the treatment of coronary artery disease. In recent years, the treatment of valvular diseases has been the subject of interest besides the percutaneous coronary intervention. Modern methods of treatment have been developed, primarily for the treatment of severe aortic valvular stenosis and secondary mitral regurgitation. These methods, although present for several years, have not yet been clearly established in clinical practice, their value still being reviewed and defined. On the other hand, despite more than 50 years of practice in percutaneous coronary interventions, the effectiveness of this method of treatment and concomitant therapy, primarily anti-aggregation therapy, is still under review. What all recent guidelines have in common is that they recommend the individualization of patient treatment and the formation of multidisciplinary teams to decide on treatment methods for each individual patient.

Key words:
anti-aggregation therapy; aortic stenosis; interventional cardiology; mitral regurgitation; PCI; TAVI