MEDIX, God. 20 Br. 113/114  •  Pregledni članak  •  Reumatologija HR ENG

Novosti u liječenju osteoartritisaAdvances in the treatment of osteoarthritis

Mislav Radić, Dušanka Martinović Kaliterna

Osteoartritis je kronična bolest čitavoga zgloba karakterizirana razaranjem i gubitkom zglobne hrskavice uz druge promjene zglobnih struktura, poput hipertrofije kosti (stvaranje osteofita). Osnovno obilježje kliničke slike osteoartritisa jest progresivna bolnost koju kretanje pogoršava ili izaziva, zatim ukočenost koja se povlači za manje od 30 minuta nakon aktivnosti te oteklina zahvaćenih zglobova. Dijagnoza se potvrđuje radiološki. Liječenje se sastoji od fizikalne terapije, farmakoterapije i kirurških zahvata. Nove spoznaje u patofiziologiji osteoartritisa imaju za posljedicu nove terapijske mogućnosti liječenja osteoartritisa. Razumijevanje patogeneze osteoartritisa u smislu mogućega kliničkog tijeka nudi nadu u nove mogućnosti suzbijanja boli, kao što su monoklonska protutijela protiv neurotrofičnoga čimbenika, zatim lijekovi sa središnjim djelovanjem, kao što su duloksetin, tapentadol i antagonist receptora bradikinina (klinički ispitani u liječenju osteoartrtisa). Dosadašnje liječenje osteoartrtisa poglavito je simptomatsko, no nedavne studije pokazuju mogućnost strukturnoga liječenja usmjerenog na suphondralnu kost. 

Ključne riječi:
liječenje; osteoartritis; patofiziologija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 20 Br. 113/114

Osteoarthritis is a chronic disease of the entire joint characterized by the destruction and loss of articular cartilage along with other changes in joint structures, such as bone hypertrophy (formation of osteophytes). The main characteristic of the clinical picture of osteoarthritis is progressive pain that worsens or is triggered by movement, stiffness that subsides within 30 minutes after activity, and swelling of the affected joints. Diagnosis is confirmed radiographically. The treatment consists of physical therapy, pharmacotherapy, and surgery. New insights into the pathophysiology of osteoarthritis have resulted in new therapeutic possibilities for the treatment of osteoarthritis. Understanding the pathogenesis of osteoarthritis in terms of possible clinical course offers hope for finding new possibilities in the treatment of pain, such as monoclonal antibodies against neurotrophic factors and centrally acting medications such as duloxetine, tapentadol and bradykinin receptor antagonist (clinically tested in the treatment of osteoarthritis). Until now the treatment of osteoarthritis has been primarily symptomatic, while recent studies indicate the possibility of a structural treatment focused on the subchondral bone. 

Key words:
osteoarthritis; pathophysiology; treatment