MEDIX, God. 23 Br. 126  •  Pregledni članak  •  Ginekološka endokrinologija HR ENG

Novosti u liječenju osteoporoze u postmenopauziNews in post-menopausal osteoporosis treatment

Krunoslav Kuna, Ana Marija Stojić

Osnovni razlog razvoja osteoporoze jest starenje, kao i manjak estrogena, a koji ubrzava proces koštane pregradnje, što dovodi do gubitka koštane mase. Liječenje osteoporoze provodi se u svrhu smanjivanja gubitka koštane mase, a sastoji od općih mjera i specifičnoga farmakološkog liječenja. U žena u postmenopauzi korisne su preventivne mjere u svrhu smanjenja gubitka koštane mase, koje uključuju uzimanje adekvatne količine kalcija i vitamina D prehranom ili suplementacijom, primjerenu fizičku aktivnost, odricanje od pušenja i smanjenje pretjerane konzumacije alkohola. Navedeni postupci posebno su indicirani pri uzimanju lijekova koji povećavaju gubitak koštane mase, kao što su glukokortikoidi, citotoksični lijekovi (kemoterapija), antikonvulzivi i imunosupresivi. Bolesnici koji imaju osteoporozu i visok rizik za prijelome kostiju, uz navedene mjere, trebaju uzimati i specifičnu terapiju. Uz postojeće lijekove, trenutno se istražuje nekoliko potencijalnih agensa za koje se smatra da mogu povoljno utjecati na koštanu masu, poput inhibitora sklerozina (romosozumab).

Ključne riječi:
liječenje; menopauza; osteoporoza; prevencija; starenje

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 23 Br. 126

Aging is the main reason for the development of osteoporosis, along with a lack of estrogen, which accelerates the bone remodeling process and leads to bone loss. Therapy of osteoporosis is aimed to reduce bone loss, and consists of general measures and specific pharmacological therapy. In post-menopausal women, preventive measures include adequate calcium and vitamin D intake through diet or supplementation, appropriate physical activity, smoking cessation, and reduction of excessive alcohol consumption. These measures are particularly indicated in patients who take any bone loss enhancing medication, such as glucocorticoids, cytotoxic drugs (chemotherapy), anticonvulsants and immunosuppressants. In addition to the mentioned measures, patients with osteoporosis and high risk for bone fracture should take specific therapy. Along with existing medications, several potential agents that are considered to be beneficial to enhance bone mass, such as sclerostin inhibitors (romosozumab), are currently being investigated.

Key words:
aging; menopause; osteoporosis; prevention; therapy