MEDIX, God. 20 Br. 113/114  •  Pregledni članak  •  Reumatologija HR ENG

Novosti u liječenju sustavnoga eritemskog lupusaAdvances in the treatment of systemic lupus erythematosus

Branimir Anić, Mislav Cerovec, Miroslav Mayer

Sustavni eritemski lupus (SLE) kronična je sustavna upalna reumatska bolest te se liječenje temelji na primjeni protuupalnih/imunosupresivnih lijekova. Osnovni lijekovi u terapiji SLE-a su glukokortikoidi i antimalarici. U pojedinim se skupinama bolesnika sa zahvaćanjem pojedinih organa primjenjuju različiti citostatički/imunomodulatorni lijekovi poput ciklofosfamida, azatioprina, mikofenolat- mofetila ili ciklosporina A. Sredstva koja primarno djeluju na limfocite B vjerojatno će imati znatnu ulogu. Liječenje bolesnika sa SLE-om ima protuupalnu i simptomatsku komponentu. Protuupalno liječenje uvijek ima indukcijsku fazu kojom se nastoji postići remisija upale. Nakon smirenja upale slijedi održavajuća faza liječenja kojom se održava postignuti učinak. Simptomatskom se terapijom liječi zahvaćanje pojedinih organa te se liječe i preveniraju nuspojave protuupalnih lijekova. 

Ključne riječi:
sustavni eritemski lupus, liječenje

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 20 Br. 113/114

Systemic lupus erythematosus (SLE) is a chronic systemic inflammatory rheumatic disease and treatment is based on the use of anti-inflammatory/immunosuppressive medications. Basic medications in the treatment of SLE are glucocorticoids and antimalarials. In certain groups of patients who have certain organs affected, different cytostatic / immunomodulatory medications are applied, such as cyclophosphamide, azathioprine, mycophenolate mofetil or cyclosporin A. Agents that act primarily on B lymphocytes are likely to play a significant role. Treatment of patients with SLE has an anti-inflammatory and symptomatic component. Anti-inflammatory treatment always has an induction phase in which achievement of inflammation remission is seeked. After appeasing inflammation, the sustaining phase of treatment follows, which maintains the impact achieved. Symptomatic therapy heals the affected organs and cures and prevents the adverse effects of anti-inflammatory drugs.  

Key words:
systemic lupus erythematosus; treatment