MEDIX, God. 23 Br. 126  •  Autorski pregled  •  Medicinska informatika HR ENG

Održivi razvoj informatizacije primarne zdravstvene zaštite HrvatskeSustainable development of primary health care informatics in Croatia

Hrvoje Tiljak

Uspostavljanje Centralnoga informacijskoga sustava zdravstva Republike Hrvatske (CEZIH) u razdoblju od 2003. do 2008. godine može se označiti kao početak modernoga nacionalnog informacijskog sustava primarne zdravstvene zaštite (PZZ). Međutim, informatizacija zagrebačkoga zdravstva počinje još 1973. godine uspostavom automatske obrade podataka za Dom zdravlja Novi Zagreb. Informatički programi pripremljeni za rad na osobnom računalu u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite (PZZ) pojavljuju se već ranih 90-ih godina prošloga stoljeća. U razvoju informatizacije moguće je prepoznati tri razdoblja: 1. poduzetničko od 1990. do 2003. godine; 2. javnodržavno od 2003. do 2011. godine i 3. korisničko od 2011. do danas. Nedovoljno prepoznanu prekretnicu označuje uvođenje elektroničkoga propisivanja recepta (eRecept) kojim su korisnici prepoznali prednosti informatizacije zdravstva. Elektronički zdravstveni karton (eKarton) još je uvijek rješenje u razvoju, s idejom objedinjavanja ključnih osobnih zdravstvenih podataka prikupljenih i dostupnih kroz CEZIH. Aktualni trenutak i održivi razvoj informatizacije i eZdravstva podrazumijevaju stručni i ekonomski angažman svih sudionika u zdravstvu na uspostavi sustava koji bi osigurao pravodobnu dostupnost adekvatnih zdravstvenih podataka stručnjacima, ali i bolesnicima.

Ključne riječi:
informatizacija; primarna zdravstvena zaštita; eZdravstvo; komunikacija; Hrvatska

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 23 Br. 126

The establishment of the Central Health Information System of the Republic of Croatia (CEZIH) in the period from 2003 to 2008 can be defined as the beginning of a modern national health care information system on the primary healthcare level. However, the informatization of healthcare in Zagreb started in 1973 by establishing automatic data processing for the Novi Zagreb Healthcare Center. Computer programs aimed for work on a personal computer in primary health care offices appeared in the early 90s of the last century. Three periods may be recognized in the development of the informatization: 1. Entrepreneurship from 1990 to 2003; 2. Public/state from 2003 to 2011, and 3. User period from 2011 to present. The introduction of electronic prescription (eRecept), making the users recognize the benefits of the health informatization, is a poorly recognized milestone mark. The personal electronic health record (eCarton) is still under development, aiming to gather key personal health data collected and available through CEZIH. The current moment and sustainable development of informatization and eHealth imply the professional and economic engagement of all healthcare stakeholders to establish a system ensuring timely availability of adequate health information to the HCPs and patients.

Key words:
communication; Croatia; eHealth; informatization; primary health care