MEDIX, God. 23 Br. 126  •  Pregledni članak  •  Oftalmologija HR ENG

Oftalmohelioze – trebaju li djeci sunčane naočale?Ophthalmoheliosis – do children need sunglasses?

Barbara Dawidowsky, Sonja Jandroković

Prekomjerno izlaganje UV-zračenju ima veliku ulogu u nastanku oštećenja kože i oka. Oštećenja oka i adneksa oka UV-zračenjem nazivaju se oftalmoheliozama, kako bi se zajednički nazvalo bolesti uzrokovane Sunčevom svjetlošću. Edukacija šire javnosti mora biti usmjerena na izbjegavanje nepotrebna izlaganja UV-zračenju i adekvatnu zaštitu oka. Oči djeteta posebno su osjetljive na svjetlost i propuštanje svjetlosti jer djeca imaju šire zjenice pa kroz njih na mrežnicu zrake svjetlosti prodiru u većoj mjeri, a s njima i štetno UV-zračenje koje oštećuje retinu. Nadalje, tkivo mrežnice u djece je manje pigmentirano i stoga podložnije oštećenju UV-zrakama. Šteta nanesena UV-zračenjem je kumulativna, a kako leća u dječjem oku ne filtrira ultraljubičaste zrake prije 10. ili 12. godine života, 75% štetnih zraka dopire do mrežnice prije početka puberteta. U prosjeku djeca provode vrijeme igrajući se vani dva do tri puta više nego odrasli. Imajući na umu spomenute činjenice, potrebno je posvetiti više pozornosti edukaciji populacije o zaštiti ne samo kože, već i oka.

Ključne riječi:
kumulativni efekt; pojačano izlaganje UV-zračenju; Sunce; sunčane naočale

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 23 Br. 126

Excess exposure to UV radiation has a major role in skin and eye damages. The damages of eyes and ocular adnexa caused by the UV radiation are called ophthalmoheliosis, introduced as common name for the diseases caused by a sunlight. Public education should focus on avoiding unnecessary exposure to the UV radiation and using adequate eye protection. Children's eyes are particularly sensitive to light because of wider pupils. Therefor the light rays penetrate to a greater extent, along with a harmful UV radiation, damaging retina. Furthermore, the retinal tissue in children is less pigmented and therefore more susceptible to the damage due to the UV rays. The damage due to the UV radiation is cumulative, and since the children's lens does not filter ultraviolet rays before the age of 10 or 12 years, 75% of the harmful rays reach the retina before the onset of puberty. On average, children spend twice or even three times more outside than the adults. Bearing the mentioned facts in mind, more attention needs to be paid to education of the population on protecting the eyes together with the skin.

Key words:
cumulative effect; increased exposure to UV radiation; sun; sunglasses