MEDIX, God. 26 Br. 141  •  Recenzija  •  Ginekologija i opstetricija HR ENG

Dubravko Habek, i sur.:
„Opstetrička pelveoperineologija“


Izdavač: Medicinska naklada, Zagreb
Godina izdanja: 2020.
Format: 17 x 24 cm
Uvez: meki
Opseg: 162 stranice

 

Dno male ili opstetričke zdjelice zbog morfološko-funkcionalnih osobitosti i semiologije u središtu je zanimanja i izazov mnogih struka poput opstetricije, uroginekologije s neurourologijom, proktologije, fizijatrije i radiološke dijagnostike. Opstetrička pelveoperineologija razmatra zbivanja na dnu zdjelice tijekom trudnoće, porođaja i babinja te kasnije izučavajući moguće posljedice trudnoće kao višemjesečnih zbivanja, porođaja i porođajne ozljede na reprodukcijsko zdravlje žene. Opstetričko-primaljski pristup tijekom trudnoće, porođaja i babinja izravno korelira s kasnijim uroginekološkim potrebama pa je i pristup pisanju u udžbeniku „Opstetrička pelveoperineologija“ takav.

Opstetričke i ginekološke probleme tijekom prošloga stoljeća pokušavalo se rješavati obligatnim urezivanjima međice i ubrzavanjem porođaja (hiper)aktivnim pristupom. U današnje doba epiziotomija je doživjela restriktivan, indicirani pristup kao i svaki drugi operativni zahvat, a trajanje drugoga porođajnog doba produljeno je na gotovo trajanje prvog porođajnog doba. Stručne i znanstvene spoznaje, pa i kliničko iskustvo, dokazale su srednjoeuropski pristup porođaju koji je ostao dosljedan u navedenim sastavnicama očuvanja ženskoga zdravlja tijekom i izvan trudnoće sve do starosti, stoga je i svrha knjige promijeniti naslijeđenu filozofiju opstetričke pelveoperineologije. Tako je trend edukacije i osnivanja interdisciplinarnih pelveoperineoloških centara u sveučilišnim klinikama opravdan, neupitan i prijeko potreban.

Udžbenik su napisali praktičari i publicisti opstetričke i ginekološke pelveoperineologije prof. prim. dr. sc. Dubravko Habek, prof. prim. dr. sc. Slavko Orešković, dr. sc. Krešimir Živković prim. dr. Matija Prka, doc. prim. dr. sc. Ingrid Marton, doc. dr. sc. Ana Luetić, doc. prim. dr. sc. Ivan Šklebar, doc. prim. dr. sc. Zdenko Kraljević i dr. sc. Manuela Filipec. Problematika opstetričke pelveoperineologije sazdana je u deset poglavlja knjige logičnim slijedom s brojnim vlastitim fotografijama i ilustracijama iz prakse: pelveoperineološka misao i vještine kroz povijest, funkcionalnotopografska opstetrička anatomija zdjelišta, perinealna protekcija – zaštita međice, epiziotomija i zbrinjavanje epiziotomije, opstetrički razdori stidnice i zdjelični hematomi, opstetričke ozljede analnoga sfinktera, anestezija u opstetričkoj pelveoperineologiji, dugoročne posljedice mekotkivne ozljede zdjelišta, uroginekološki postupci u pelveoperineologiji, fizikalna rehabilitacija nakon opstetričkih ozljeda.

Odlukom Senata Hrvatskoga katoličkog sveučilišta u Zagrebu odobren je udžbenikom iz biblioteke sveučilišta i izdavača Medicinske naklade u Zagrebu Manualia Universitatis Studiorum Catholica Croatica i udžbenik je tečaja cjeloživotnoga učenja Opstetrička pelveoperineologija.

Recenzenti udžbenika su prof. dr. sc. Adolf Lukanovič, predstojnik Ginekološke klinike Univerzitetskoga kliničkoga centra u Ljubljani, prof. dr. sc. Iztok Takač, predstojnik Ginekološke klinike Univerzitetskoga kliničkog centra u Mariboru, doc. dr. sc. Tomislav Župić i doc. dr. sc. Držislav Kalafatić iz Klinike za ženske bolesti i porode Kliničkog bolničkog centra u Zagrebu te doc. prim. dr. sc. Dražan Butorac iz Klinike za ženske bolesti i porodništvo Kliničkog bolničkog centra „Sestre milosrdnice“ u Zagrebu.

Iz recenzija: …Disfunkcija zdjeličnog dna kao posljedica porođaja se manifestira kao urinarna ili fekalna inkontinencija ili kao prolaps zdjeličnih organa te zbog toga dolazi do pogoršanja kvalitete života ženske populacije. Rješavanje tih problema nije samo stručni problem, već je to i javnozdravstveno-ekonomski problem. Pravovremeno upoznavanje s patološkim stanjima pri poznavanju anatomije i fiziologije zdjeličnog dna definitivno će utjecati na svijest ženske populacije da je najbolje liječenje preventiva. I u zdravstveno–ekonomskom aspektu to je najracionalniji pristup. Udžbenik je oblikovan tematski sistematično u više poglavlja na kraju kojih se u zaključku navodi i relevantna literatura priznatih međunarodnih stručnjaka za područje uroginekologije. U uvodu glavni urednik određuje cilj i važnost pripreme ove monografije te navodi velik broj povijesnih činjenica i prekretnica, koji dokazuju da je problematika porođajne pelveoperineologije stara koliko i čovječanstvo. U medicinskim se strukama smatra da je knjiga važna kao i skalpel te će udžbenik biti koristan za sve liječnike koji se bave porodništvom. Ne postoje druga djela o istom ili srodnom predmetu u našoj i literaturi okolnih zemalja, a u svjetskoj literaturi ima ih vrlo malo, stoga je ovo djelo uniformnog pisanja.

Udžbenik je pisan povezivo s fotografijama i slikama koje upotpunjuju jasan tekst prepun praktičnih savjeta i ispravljanja drukčije kliničke prakse, pa je po tome doista uniforman, prepoznatljiv po autorima koji su poznati u publicistici svojim stilom prepunim praktičnih savjeta iz vlastite i tuđih praksa, a sve povezivo s evidence-based medicine u kojoj svakodnevno aktivno sudjeluju. Udžbenik je nedvomisleno koristan za sve one koji su uključeni u pelveoperineološkoj opstetričkoj i primaljskoj prevenciji liječenja uroginekoloških bolesti, specijalizantima i specijalistima opstetricije i ginekologije svih subspecijalnosti, kao i diplomiranim primaljama, fizijatrima i fizioterapeutima koji se bave pelveoperineologijom izravno ili neizravno.