MEDIX, God. 15 Br. 84/85  •  Prikaz slučaja  •  Stomatologija HR ENG

Oralna rehabilitacija protetskog pacijenta starije dobiOral rehabilitation of elderly patients with dentures

Adnan Ćatović, Dragutin Komar

Broj osoba starije dobi nastavlja rasti širom svijeta, posebice u zemljama u razvoju. Loše oralno zdravlje među starijim ljudima očituje se visokim stupnjem gubitka zuba te prevalencijom zubnog karijesa i različitih stupnjeva parodontnih bolesti, kserostomije i prekanceroznih stanja. Ovisno o općem zdravstvenom stanju i stupnju oštećenja stomatognatog sustava provodi se i stomatološko protetsko liječenje. U radu je prikazana klinička slika abrazije prednjih zuba udružena s gubitkom stražnjih zuba u osobe starije životne dobi i tijek protetske sanacije. Protetsko-rehabilitacijsko liječenje uključilo je liječenje nagriznim udlagama u trajanju od četiri mjeseca. Nakon toga pacijentu su u novoj visini zagriza izrađene individualne lijevane nadogradnje i semicirkularni most u gornjoj čeljusti. 

Ključne riječi:
abrazija zuba; gubitak zuba; stomatološka zaštita u starijih osoba; zubne proteze

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 15 Br. 84/85

The number of elderly population continues to increase worldwide, especially in developing countries. Poor oral health among elderly people results in increased tooth loss and high rate of caries and different periodontal diseases, xerostomia and precancerous lesions. Depending on the general health status and degree of stomatognatic system deterioration, prosthetics treatment is one of the very often dental treatments. The present paper shows a case of an elderly patient with the frontal teeth abrasion associated with the loss of molars followed by the courses of prosthetic treatment. Prosthetic therapy and rehabilitation included the four-month treatment with occlusal splints, insertion of the post and cores and semicircular upper dental bridge. 

Key words:
dental care for the elderly; dental prosthesis; tooth abrasion; tooth loss