MEDIX, God. 26 Br. 141  •  Pregledni članak  •  Stomatologija HR ENG

Oralno zdravlje u djece – prevencija ranoga dječjega karijesaOral health in children – prevention of early childhood caries

Kristina Goršeta, Hrvoje Jurić

Oralno se zdravlje odnosi na zdravlje svih struktura usne šupljine, a ne samo zuba, ujedno upućujući i na zdravstveno stanje cjelokupnoga organizma čovjeka. Imperativ u očuvanju oralnoga zdravlja djeteta od najranije dobi, jest prevencija infekcije usne šupljine kariogenom mikroflorom, koja će uz nepravilnu prehranu, izostanak redovite oralne higijene i izostanak ranih preventivnih mjera (individualnih i skupnih), brzo dovesti do pojave ranoga dječjega karijesa. Dobra suradnja dječjega stomatologa i pedijatra ključna je kako bi se počelo s ranom prevencijom bolesti i edukacijom roditelja o važnosti oralnoga zdravlja. Prvi posjet stomatologu treba planirati najkasnije do 12. mjeseca djetetova života. To je ključno razdoblje za pravodobnu edukaciju roditelja i početak ranoga preventivnoga programa. S epidemiološkog aspekta još je uvijek prisutna visoka incidencija karijesa u male djece i djece iz obitelji nižega socio-ekonomskoga statusa. Rani dječji karijes najučestalija je kronična bolest u djece, s čak 5 puta većom incidencijom od astme, bez obzira na to što se može relativno lako prevenirati.

Ključne riječi:
rani dječji karijes; prevencija karijesa; fluoridi

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 141

Oral health refers to the health of all structures in the oral cavity and not only the teeth, indicating the health status of the entire human body. Since early age, preventing oral infections with cariogenic microflora is the imperative in preserving the oral health , as it would, ,together with improper diet, irregular oral hygiene and the lack of early preventive measures (individual and collective), quickly lead to early childhood caries. Good cooperation between paediatric dentists and paediatricians is crucial to get started with early program of prevention and educating parents about the importance of oral health. The first visit to the dentist should be scheduled no later than the 12th month of the child's life. It is a crucial period for the timely education of parents and the start of an early prevention program. From an epidemiological point of view, the high incidence of caries in young children and children from families of lower socio-economic status is still present. Early childhood caries is the most common chronic disease in children, with as much as 5 times the incidence of asthma, in spite of fairly easy prevention.

Key words:
caries prevention; early childhood caries; fluoride