MEDIX, God. 23 Br. 126  •  Pregledni članak  •  Obiteljska medicina HR ENG

Poremećaj seksualne želje i uzbuđenja u ženaDisorder of sexual desire and arousal in women

Nina Bašić-Marković, Roberta Marković, Hrvoje Tiljak

Zadovoljavajući i zdrav seksualni život važna je sastavnica zdravlja žene te samim time znatno utječe na kvalitetu života. Istraživanja su pokazala da oko 22 do 43% žena ima problema u seksualnom životu, ali svega 21% njih traži pomoć liječnika. S porastom znanstvenog interesa za istraživanja seksualnosti razvija se i mijenja seksualna terminologija i opis seksualnih disfunkcija. Seksualna je želja motivacijsko ili nagonsko stanje izazvano specifičnim neurofiziološkim procesima u mozgu. Određen broj žena nema seksualnu inicijativu ni interes, ali ipak iskazuju zadovoljstvo seksualnim životom. Nekoć se smatralo da je seksualna želja spontana, ali žene često izvještavaju o reaktivnoj seksualnoj želji u odnosu na spontanu seksualnu želju, što potvrđuje cirkularni model seksualnog odgovora. Pristup dijagnosticiranju i liječenju tih tegoba zahtijeva pristup s različitih stajališta: biološkog, psihološkog, sociokulturalnog i interpersonalnog.

Ključne riječi:
biopsihosocijalni pristup; seksualna želja i uzbuđenje; žena

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 23 Br. 126

A satisfying and healthy sexual life is an important part of a woman's health, and it has a significant impact on the quality of life. Studies have shown that around 22-43% of women have sexual problems, but only 21% of them seek medical advice. Sexual terminology and descriptions of sexual dysfunction have been developing and changing along with the increase in scientific interest about sexuality. Sexual desire is a motivational or instinctive state caused by specific neurophysiological processes in the brain. Some women have no sexual initiative or interest but still express satisfaction with their sexual lives. Earlier, sexual desire was considered to be spontaneous but women often report that they are reactive in relation to spontaneous sexual desire, which confirms the circular pattern of the sexual response. Biological, psychological, sociocultural and interpersonal approaches are required for the diagnosis and treatment of these problems.

Key words:
approach, biopsychosocial; arousal; desire, sexual; women