MEDIX, God. 27 Br. 147/148  •  Pregledni članak  •  Medicina rada i sporta HR ENG

Prevencija ozljeda donjih udova u trkačaPrevention of lower extremity injuries in runners

Juraj Havaš, Hana Brborović

Trčanje je jedna od najpopularnijih sportskih aktivnosti današnjice, kako u svijetu tako i u Hrvatskoj. Iako trčanje kao sportska aktivnost nosi velike zdravstvene dobrobiti te produljuje život, nosi i rizik za nastanak ozljeda. Budući da se u Hrvatskoj veliki broj ljudi profesionalno ili rekreativno bavi trčanjem te se polovina njih barem jednom godišnje ozlijedi, a većina od tih ozljeda nastane na donjim udovima, prevencija ozljeda donjih udova u trkača ima veliko medicinsko i javnozdravstveno značenje. Pregledom literature najčešće spominjani čimbenici rizika za nastanak ozljeda donjih udova jesu: BMI trkača, anatomske abnormalnosti donjih udova, dob i spol (intrinzični čimbenici) te izbor obuće za trčanje, pogreške u vježbanju, biomehanika trkačkog koraka i podloga, deficitarna prehrana, zagrijavanje i istezanje (ekstrinzični čimbenici). Čimbenici koji smanjuju rizik za nastanak ozljeda donjih udova u trkača jesu: udobna sportska obuća za trčanje, alternacija dvaju parova različite sportske obuće za trčanje, pravilan trkački korak, veća trkačka kadenca, adekvatna prehrana, volumen vježbanja manji od 64 kilometra tjedno, trčanje optimalnim intenzitetom, frekvencija vježbanja između dva i pet puta tjedno, ortopedsko liječenje razlike u dužini nogu i udubljenih stopala te optimalan BMI. Trčanje nosi velike dobrobiti u bolesnika s reumatskim bolestima. Trčanje smanjuje povećani kardiovaskularni rizik, pomaže u regulaciji tjelesne mase, popravlja pulmonalni status te općenito pozitivno utječe na kvalitetu života reumatskih bolesnika. Prevencija ozljeda donjih udova u trkača, unatoč brojnim znanstvenim radovima, i dalje ostaje kompleksno i nedovoljno istraženo područje.

Ključne riječi:
akutne trkačke ozljede; čimbenici rizika; prevencija trkačkih ozljeda; reumatske bolesti; sindromi prenaprezanja donjih udova

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 27 Br. 147/148

Running is one of the most popular sports activities today, both in the world and in Croatia. Even though running brings great health benefits and prolongs life, it also carries the risk of injuries. Since the large number of people are professional or recreational runners, and half of them are injured at least once a year, and most of these injuries occur in the lower extremities, prevention of lower extremity injuries in runners is of great medical and public health importance. Factors that reduce the risk of lower extremity injuries in runners are comfortable sports running shoes, alternation of two pairs of different sports running shoes, proper running step, higher running cadence, adequate nutrition, training volume less than 64 kilometers per week, running with optimal intensity, training frequency between two and five times a week, orthopedic treatment of differences in the length of the legs and sunken feet, and optimal BMI. Running brings great benefits to patients with rheumatic diseases. Running reduces the increased cardiovascular risk, helps regulate body weight, improves pulmonary status and generally has a positive effect on the quality of life of rheumatic patients.

Key words:
acute running injuries; lower limb overexertion syndromes; prevention of running injuries; rheumatic diseases; risk factors