MEDIX, God. 27 Br. 147/148  •  Znanstveno priopćenje  •  Javno zdravstvo HR ENG

Primjena analitičkih alata aplikacija YouTube, Google Photo i Google Web u predviđanju dolazaka turista u Hrvatsku s osvrtom na izazove zdravstvene sigurnostiUse of YouTube, Google Photo and Google Web Analytical tools in forecasting tourist arrivals in Croatia with a review of health security challenges

Tado Jurić

Za predviđanje turističke potražnje presudno je imati pravovremene podatke; službeni podaci u najboljim slučajevima dolaze uz kašnjenje od dva mjeseca. K tome, prikupljanje takvih podataka je skupo, dugotrajno te ih mnogi dionici turističke industrije ne žele dati na raspolaganje. Kao rješenje pojavljuje se analitika iz područja digitalne demografije, prvenstveno pristup koji omogućava aplikacija Google Trends (GT). Korištenje analitičke aplikacije Google Trends za predviđanje turističke potražnje korisna je metoda kako na razini države, tako i na razini pojedinačnih regija i gradova u Hrvatskoj, napose Zagreba. Rezultati pokazuju da će u predstojećoj sezoni njemački turisti zabilježiti 15% veću posjećenost Hrvatskoj. Hrvatski javnozdravstveni sustav do sada je „neprimjetno“ i neizravno radio za potrebe turizma. Međutim, danas kada je taj sustav preopterećen i kada je uočen nedostatak medicinskog osoblja od osobite je važnosti usmjeriti pozornost na njegovo jačanje

Ključne riječi:
Google Trends; Hrvatska; prognoziranje; turistička sezona; zdravstvena sigurnost u turizmu

Članak je dostupan u cijelosti u PDF formatu

PREUZMI PDF

To forecast tourist demand, it is crucial to have timely data, while official data in the best cases come with a delay of two months. In addition, the collection of such data is very expensive, time consuming and many stakeholders in the tourism industry do not want to make it available. As a solution, analytics approach to digital demography could be helpful, primarily the approach provided by the Google Trends analytics application. The paper examined the extent to which data on searches for terms, photos and videos related to tourist destinations using the Google search engine and YouTube can serve the purpose of predicting tourist demand in the Republic of Croatia. The results of the study show that the use of the analytical application Google Trends for forecasting tourist demand is a useful method both at the state level and at the level of individual regions and cities in Croatia. The results show that in the upcoming season (2021), German tourists will record a 15% increase in visits to Croatia. Until now, the Croatian public health system has worked "imperceptibly" and indirectly for the needs of tourism. However, today, when this system is overloaded and when a shortage of medical staff is noticed, it is of particular importance to focus on strengthening it. This certainly implies additional capacities in tourist regions during the summer months.

Key words:
Croatia; Google Trends; health security in tourism; forecasting; tourist season