MEDIX, God. 15 Br. 84/85  •  Razgovor  •  Javno zdravstvo HR ENG

Prof. dr. sc. Željko Metelko: Poboljšati statusni i moralni položaj liječnika

Duško Popović

Temeljni je zadatak Hrvatskog liječničkog zbora u idućem razdoblju poboljšati statusni i moralni položaj liječnika u Hrvatskoj, ističe prof. dr. Željko Metelko, novoizabrani predsjednik HLZ-a, krovne strukovne udruge liječnika u Hrvatskoj, koja je ove godine obilježila 135. godinu postojanja. Valja riješiti i nedostatak kvalitetne komunikacije unutar Zbora, pojačati rad stručnih društava i potaknuti rad podružnica, ali i poraditi na povratku društava poniklih u okviru HLZ-a, koja sada djeluju samostalno. Od velike je važnosti redovita komunikacija i suradnja s Hrvatskom liječničkom komorom, Hrvatskom stomatološkom komorom, sindikatom, te medicinskim i stomatološkim fakultetima. Jačanje unutarnje kohezije, aktiviranje pojedinaca i stručnih društava, zajednički rad i pronalaženje rješenja u interesu članova i HLZ-a u cjelini okosnica su budućih aktivnosti 

 

Predsjedanje i usmjeravanje rada Hrvatskog liječničkog zbora zahtjevan je zadatak, ali i velik izazov, smatra prof. dr. Željko Metelko, novoizabrani predsjednik HLZ-a. Prof. Metelko, specijalist internist, ravnatelj je Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u više navrata predavač na inozemnim sveučilištima i, između ostalog, dobitnik nagrade za znanost Hrvatskog sabora. O programu rada HLZ-a u idućem razdoblju njegov novoizabrani predsjednik naglašava kako je spoj realnih mogućnosti i ambicioznih želja, ne bi li se postojeće aktivnosti obogatile sadržajima kojih nije bilo ili su bili manje istaknuti. Dio je razloga za to činjenica da su kod nekih aktivnosti izostali potpora ili zanimanje članstva, donekle pasiviziranog uvjerenjem da se malo toga može učiniti na boljitku struke. No, ističe prof. Metelko, riječ je o pogrešnoj percepciji, te smatra da ostvarenjem programa može dokazati kako je moguće znatno više od već postignutog. Nedostatak financijskih sredstava, pa i nerazumijevanje društva unutar kojeg HLZ djeluje, ne smiju biti prepreka.

Stoga je program predsjednika HLZ-a ustrojen tako da podupire postojeće inicijative i stvara nove, kako bi se osnažilo djelovanje HLZa u cjelini i u svim postojećim i novim dijelovima i oblicima njegova rada.

MEDIX: Profesore Metelko, što smatrate temeljnim zadatkom Hrvatskog liječničkog zbora u iduće četiri godine djelovanja?

PROF. DR. METELKO: To je svakako poboljšanje statusnog i moralnog položaja liječnika u Hrvatskoj. Pokazalo se kako neki učinci privatizacije i dio rješenja koja su svakako zakonski utemeljena, ali ne uvijek i moralno i etički opravdana, te golem naglasak na profitabilnost svugdje u društvu, pa tako i u zdravstvu, mogu dovesti do izolacije pojedinaca i odnosa u kojem bi značenje statusa i moralnih obveza liječnika mogli biti gurnuti u drugi plan. Svjesni smo niza postojećih odnosa koji nisu dobri i valjalo bi ih mijenjati. Hrvatski liječnički zbor će svakako dati svoj doprinos i u detektiranju tih problema i u predlaganju, pa i ostvarenju rješenja za njihovo uklanjanje ili poboljšanje.

Uz taj, osnovni zadatak, namjeravamo se posvetiti i nekima, naizgled manje važnima, ali sasvim vezanim uz svakodnevni život, poput poticanja zajedništva liječnika njihovim druženjem u društvenim prostorijama Hrvatskog liječničkog doma te poboljšanja brige za starije liječnike i druge zdravstvene djelatnike. Mora se prepoznati koliki su potencijali u krugu umirovljenih liječnika, koji često iz burne i odgovorne cjelodnevne aktivnosti prepune stresa znaju prijeći u stanje doslovnog mirovanja, a još puno toga mogu, znaju i trebaju prenijeti mlađima. Osim brige o njihovu statusu i ostvarenja uvjeta za nastavak djelovanja na drugačiji način, to je i oblik jačanja povezanosti, homogenizacije članova Hrvatskog liječničkog zbora i poseban vid jačanja moralnih vrijednosti i etičkih zasada.

MEDIX: Koje probleme izdvajate u HLZ-u?

PROF. DR. METELKO: Među inima i nedostatak kvalitetne komunikacije unutar Hrvatskog liječničkog zbora, a još više prema okruženju. Često nas ne razumiju ili nedovoljno jasno definiramo svoje stavove. Valja potaknuti učestalije i kvalitetnije susrete  s medijima kako bismo poboljšali pravodobno i istinito obavještavanje javnosti te na tim redovitim, a po potrebi i izvanrednim sastancima prenositi potpunu i istinitu informaciju. Pokazalo se kako krivo informiranje može tu i tamo donijeti kratkoročnu korist, ali na duge staze je uvijek pogubno. Želimo biti otvoreni i transparentni, ma koliko se i taj pojam kod nas obezvrijedio, ali vjerujemo kako ćemo pokazati da to u slučaju HLZ-a nije tek puka fraza.
Istodobno HLZ pruža posebnu potporu izdavanju glasila poput „Liječničkoga vjesnika“, „Liječničkih novina“, „Acta stomatologica Croatica“ i drugih, kao i tiskanje stručne i znanstvene literature te edukativnih i popularnih publikacija. Tu aktivnost smatramo veoma važnom i poticat ćemo je i u budućnosti.

MEDIX: Kolika je danas realna snaga Hrvatskog liječničkog zbora?

PROF. DR. METELKO: Predstoji nam veliki zadatak izrade zajedničkog, nacionalnog programa borbe za održavanje zdravlja i sprječavanje bolesti, posebno kroničnih i kroničnih nezaraznih bolesti. U tome će Hrvatski liječnički zbor dati puni doprinos i nastojati objediniti niz aktivnosti i različitih inicijativa. Cijeli je svijet, a Hrvatska nije iznimka, suočen s rastućom pandemijom rizičnih ponašanja, od prekomjerne i preobilne prehrane do premalo tjelovježbe, od povećanja neurotskih reakcija na svakodnevni stres do izrazitog povećanja pojavnosti pretilosti, a posljedično i rasta broja oboljelih od dijabetesa, sve do izrazita rasta broja oboljelih od raznih kroničnih, posebno kroničnih nezaraznih bolesti. Jedino objedinjavanjem postojećih i poticanjem novih inicijativa, naglašavam naravno kvalitetnih i ostvarivih inicijativa, u budući nacionalni program održavanja zdravlja i sprječavanja bolesti može se omogućiti kvalitetniji rad liječnika, uz značajno poboljšanje kvalitete života, što je svakako nastavak inicijative dr. Andrije Štampara.

Moram istaknuti i potrebu jačanja interaktivnosti između liječnika i zdravstva u cjelini i bolesnika, kao njegova prirodna partnera. Bolesnici su sve obavješteniji, sve točnije definiraju svoje potrebe i zahtjeve, no neki među njima moraju shvatiti da uz pravo na kvalitetno liječenje imaju i dužnosti. Prepoznavanjem obostranih dužnosti, suradnja je prijeko potrebna i bez nje nema pravih rezultata. Niz je udruga bolesnika s kojima dobro surađujemo, a svakako je još puno prostora i mogućnosti te potreba da se takav oblik suradnje dodatno unaprijedi.

MEDIX: Hrvatski liječnički zbor tradicionalno organizira niz aktivnosti koje imaju značaj bitno veći od protokolarnog?

PROF. DR. METELKO: Želimo započeti organizaciju Dana Hrvatskog liječničkog zbora, koji bi se održavao uz godišnju skupštinu HLZ-a. Vrhunska smo liječnička udruga i sadržaji koje organiziramo moraju biti jednako vrhunski, ali ne sami zbog sebe već kao dio opće promocije našega rada i upoznavanja svih kojih se to tiče s našim postojanjem i djelovanjem. Događanja su naravno usmjerena na naše članove, ali podjednako i na cijelo društvo u kojem postojimo i djelujemo, kao oblik posebne inicijative u promociji zdravlja i sprječavanju bolesti, od niza predavanja izuzetnih i uspješnih liječnika iz zemlje i inozemstva, edukativnih radionica, medijskih kampanja sve do sadržaja na godišnjoj skupštini i, naravno, ponovno liječničkoga bala, jer i on je sastavni dio izgradnje ukupnoga dojma o našoj važnosti, snazi i o ulozi koju imamo.

MEDIX: No, ne radi se samo u vrijeme Dana Hrvatskog liječničkog zbora. Koje su posebno važne aktivnosti koje traju cijele godine?

PROF. DR. METELKO: To je svakako rad stručnih društava HLZ-a koja su, rekao bih, srce Hrvatskog liječničkog zbora, ali i rasprave i zaključci što se usvajaju na redovitim mjesečnim sastancima Stručnog savjeta. Nužno je poticanje značenja rada podružnica HLZ-a o lokalnim posebnostima i problemima. Tomu služe i posjeti i održavanje sastanaka HLZ-a izvan Zagreba, prema pozivima i potrebama podružnica. Važan je dio rada i uspostavljanje komunikacije i objedinjavanje podvojenih društava HLZ-a te poticanje suradnje s društvima koja djeluju izvan Hrvatskog liječničkog zbora. Krajnji nam je cilj, iskreno, povratak tih društava u HLZ, kako bi njihovi članovi, koji su aktivni kao pojedinci u Hrvatskom liječničkom zboru, podjednako aktivni bili i unutar svojih društava. Njihovim povratkom ojačala bi i pojedina društva i HLZ kao cjelina.

MEDIX: Sve smo bliži Europskoj uniji. Kakva je uloga HLZ-a u toj perspektivi?

PROF. DR. METELKO: Pristupanje Europskoj uniji i program pretpristupnih aktivnosti svakako su izazov i obveza za sve građane Hrvatske. Pred liječnike se postavlja realno očekivanje smanjenja obveza uz poboljšanje kvalitete rada i njihova statusa u cjelini. Na tome je tragu i očekivano formaliziranje statusa Hrvatskog liječničkog zbora kao znanstvene ustanove pri Ministarstvu znanosti, što može stvoriti izuzetne mogućnosti za znanstveni rad liječnika iz raznih ustanova. Svakako treba početi široku edukacijsku kampanju o stručnim i znanstvenim projektima, ali i analizirati prava i dužnosti u skladu s procesom približavanja EU. Tomu će poslužiti i sazivanje niza tematskih sastanaka društava kako bi se unaprijedila tehnologija prijava za stručne i znanstvene projekte u Hrvatskoj i u Europskoj uniji, odnosno kako bismo pripremili liječnike za uspostavljanje novih pravila ponašanja u vrijeme ulaska u Europsku uniju i kasnije.

MEDIX: HLZ uspješno surađuje s nizom sličnih udruga, ustanova i institucija.

PROF. DR. METELKO: Važan je dio naših djelatnosti redovita komunikacija s Hrvatskom liječničkom komorom, Hrvatskom stomatološkom komorom, Sindikatom, medicinskim i stomatološkim fakultetima. Cilj je odabir tema i sadržaja koji su od interesa za sve kako bismo zajedničkim radom unaprijedili suradnju, kvalitetu života članova, uz posebnu pažnju unaprjeđenju etičkog kodeksa i medicinske deontologije, moralnih i humanih principa. Ovakvo je objedinjavanje različitih aktivnosti i pojedinih organizacija u snažnu i funkcionalnu cjelinu dobar način unaprjeđenja rada, sigurnosti liječnika i jačanja liječničkoga staleža.

MEDIX: HLZ je prilagođen vremenu u kojem živimo pa je sve više potreba za brzim oblicima komunikacija i informacija.

PROF. DR. METELKO: Otvaranje internetskog foruma za brzu izmjenu razmišljanja s većim brojem članova HLZ-a pokazuje se kao imperativ vremena, jer je veći dio komunikacije do danas bio ograničen teritorijem na kojem članovi žive i rade i mogućnostima organiziranja sastanaka u tim okvirima. Otvaranje internetskog foruma omogućava svim članovima neograničenu komunikaciju s kolegama iz cijele Hrvatske pa tako jača i homogenost unutar HLZ-a. To će pridonijeti i pojačanom uključivanju kolega u rad različitih povjerenstva HLZ-a, među kojima ima vrlo kvalitetnih i aktivnih, dok su ostala neaktivna ili su se čak ugasila. Stoga jačanje unutarnje kohezije, aktiviranje pojedinaca i društava, zajednički rad i pronalaženje rješenja koja će biti u interesu članova i HLZ-a u cjelini smatram okosnicom aktivnosti u idućim godinama i nadam se odazivu, pomoći i aktiviranju svih članova HLZ-a.

O svojem programu rada HLZ-a njegov, ovoga proljeća izabrani, predsjednik prof. dr. sc. Željko Metelko, ističe kako je spoj realnih mogućnosti i ambicioznih želja za obogaćivanjem aktivnostima koje su do sada bile manje istaknute. Programom aktivnosti želi se izmijeniti pasivni stav, prepoznati i poduprijeti inicijative koje postoje te osnažiti Zbor kao cjelinu

Do imenovanja za predsjednika HLZ-a, prof. dr. sc. Željko Metelko bio je predsjednik Hrvatskog dijabetološkog društva HLZ-a, u čijem radu i danas aktivno sudjeluje. Na 65. danima dijabetologa Hrvatske bio je jedan od članova Znanstvenog povjerenstva. Uz novog predsjednika društva, doc. dr. sc. Slavena Kokića, te prof. dr. sc. Vanju Zjačić Rotkvić i doc. Ivanu Pavlić Renar, bio je jedan od moderatora radne sekcije o prijedlogu nacionalnih smjernica za dijagnostiku i liječenje šećerne bolesti u Hrvatskoj