MEDIX, God. 15 Br. 84/85  •  Razgovor  •  Ginekologija HR ENG

Prof. Srećko Ciglar: Hormonsko nadomjesno liječenje – korist i rizici

Lea Rukavina

Jedna od ključnih tema obrađivanih na VII. hrvatskom kongresu o ginekološkoj endokrinologiji, humanoj reprodukciji i menopauzi uključivala je i zdravlje žena u menopauzi. Pozvano predavanje „Spolnost u para koji stari“ održao je jedan od organizatora kongresa, prof. dr. sc. Srećko Ciglar, predsjednik Hrvatskog društva za menopauzu, koji se već dugi niz godina bavi upravo ovom problematikom. Tom nam je prilikom prof. Ciglar rekao i nešto više o vrlo često proturječnim mišljenima o korištenju hormonskog nadomjesnog liječenja u menopauzi, te o znanstvenoj podlozi koja stoji iza toga 

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 15 Br. 84/85