MEDIX, God. 15 Br. 83  •  Pregledni članak  •  Psihosomatska medicina HR ENG

Psihijatrijsko/psihološki aspekti u palijativnoj mediciniPsychiatric and psychological aspects in palliative care

Marijana Braš

Palijativna medicina je sveobuhvatna aktivna skrb o bolesnicima s uznapredovalom ili neizlječivom bolesti i članovima njihovih obitelji koju pružaju kompetentni multidisciplinarni timovi, s ciljem poboljšanja kvalitete života a prema potrebama i zahtjevima bolesnika i obitelji. Prijelaz na palijativnu medicinu zahtijeva značajnu prilagodbu za bolesnike i članove obitelji. Suradni (liaison) psihijatar ima značajnu ulogu u palijativnoj medicini. Psihološki se problemi u palijativnoj medicini često ne prepoznaju i adekvatno ne liječe. Bolesnike sa značajnim distresom najbolje se liječi kombinacijom psihoterapije i psihofarmakoterapije. Potrebna su daljnja istraživanja o efikasnosti psiholoških i psihofarmakoloških intervencija u palijativnoj medicini. Psihološki problemi u palijativnoj medicini trebali bi biti uključeni u edukaciju profesionalaca u svim područjima medicine, psihologije i socijalnog rada s ciljem prepoznavanja potreba bolesnika.

Ključne riječi:
palijativna medicina; palijativni tim; psihoterapija; psihotropni lijekovi

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 15 Br. 83

Palliative care is comprehensive, active care of patients with advanced or serious disease and their families. It is provided by a competent multidisciplinary team with an aim to improve the quality of life of these patients and their families on the basis of their needs and demands. The transition to palliative care requires a significant adjustment from patients and their families. Liaison psychiatry has an important role in palliative medicine. Mental health issues are underdiagnosed and remain undertreated in palliative medicine. Patients with significant distress are best treated by a combination of psychotherapy and medications. Research is needed into the effectiveness of psychological and psychopharmacological interventions in palliative medicine. Palliative mental health issues should be included in the training of health care professionals in all areas of medicine, psychology and social work to meet the demands of palliative care patients. 

Key words:
palliative care; patient care team; psychotherapy; psychotropic drugs