MEDIX, God. 15 Br. 83  •  Pregledni članak  •  Psihosomatska medicina HR ENG

Psihofarmakoterapija u suradnoj (liaison) psihijatrijiPsychopharmacotherapy in liaison psychiatry

Marijana Braš

Psihofarmakoterapija je važan dio liječenja somatskih bolesnika s psihijatrijskim poremećajima. Još uvijek postoje vrlo ograničena sistematska istraživanja efikasnosti psihofarmakoterapije u suradnoj psihijatriji. Zbog toga je kliničar suočen s problemom pažljive analize somatske i psihijatrijske dijagnoze i korištenja znanja iz istraživanja lijekova na pacijentima koji su somatski zdravi. Farmakokinetske i farmakodinamske interakcije među lijekovima, kao i nuspojave lijekova, trebaju se uzeti u obzir u liječenju psihijatrijskih poremećaja u suradnoj psihijatriji. Svi lijekovi za liječenje psihijatrijskih poremećaja mogu se korisiti u suradnoj psihijatriji s nekim specifičnostima koje se odnose na somatske bolesnike. 

Ključne riječi:
interakcije lijekova; farmakokinetika; farmakologija; psihosomatska medicina; psihotropni lijekovi

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 15 Br. 83

Psychopharmacological interventions are an important part of the management of medically ill patients with psychiatric disorders. Systematic research on the effectiveness of psychopharmacotherapy in liaison psychiatry settings is still very limited; therefore, the clinician has to carefully consider medical and psychiatric diagnoses and rely on the knowledge from clinical trials with patients who are not medically ill. The pharmacodynamic and pharmacokinetic drugdrug interactions and adverse effects of psychotropic agents have to be taken into account in the treatment of patients with psychiatric disorders in liaison psychiatry setting. All drugs for the treatment of psychiatric disorders can be used in liaison settings with specific considerations for medically ill patients. 

Key words:
drug interactions; pharmakokinetics; pharmacology; psychosomatic medicine; psychotropic drugs