MEDIX, God. 26 Br. 143  •  Pregledni članak  •  Psihijatrija HR ENG

Psihološki aspekti psorijaze i autoimunosnih bolesti i psihoterapijske intervencijePsychological aspect of psoriasis and autoimmune disorders and psychotherapeutics interventions

Rudolf Gregurek, Dora Barić

Psorijaza kao kronični poremećaj kože nepoznata uzroka, za oboljelu je osobu vrlo složen problem na psihološkoj, socijalnoj i kulturnoj razini. Brojna istraživanja potvrđuju povezanost psorijaze s osjećajem neugode i stigmatizacije, strahom od društvenog odbacivanja, smetnjama u poslu, odnosima s drugima i svakodnevnim aktivnostima. Depresija može biti važno pitanje za bolesnike sa psorijazom, a pregled kliničara od najveće je važnosti. Depresivna psihopatologija u bolesnika može biti povezana s jakim pruritusom i može promijeniti percepciju svrbeža. Ulogom stresa u nastanku i pogoršanju psorijaze bave se brojna istraživanja, a osobito su korisna istraživanja koja uključuju metodologiju životnih događaja i pokušavaju definirati psihoendokrini ili psihoneuroimunosni put. Pristupi liječenju psihosocijalnih problema mogu uključivati grupne terapije, individualnu psihoterapiju i bihevioralnu terapiju, a od najveće su važnosti poboljšana edukacija bolesnika i empatični odnos liječnik-bolesnik.

Ključne riječi:
psihodermatologija; psihoterapija; psorijaza, intervencije; psorijaza, psihološki aspekti

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 143

Psoriasis is a chronic skin disorder of unknown cause which is complex on a psychologic, social, and cultural level. Several studies demonstrate the impact of psoriasis, which can be associated with painful feelings of embarrassment and stigmatization, anticipation of being rejected, and at times can cause problems with work, relationships and daily activities. Depression can be a significant issue for psoriasis patients, and screening by the clinician is of utmost importance; it may be associated with severe pruritus and may alter itch perception. Four studies describing the effect of stress on the onset and exacerbation of psoriasis are discussed, especially those involving a life-event and those that attempt to define a psychoendocrine or psychoneuroimmunologic pathway. Treatment approaches to psychosocial issues may involve group therapy, individual psychotherapy, and behaviour therapy, are of the greatest importance as well as improved patient education and an empathic doctor-patient relationship.

Key words:
psychodermatology; psychotherapy; psoriasis, interventions; psoriasis, psychological aspects