MEDIX, God. 15 Br. 84/85  •  Pregledni članak  •  Psihijatrija HR ENG

Psihološki i psihijatrijski aspekti bolesnika na dijaliziPsychological and psychiatric aspects of dialysis patients

Iva Nemčić Moro

Bolesnici s kroničnom bubrežnom insuficijencijom suočeni su s nizom stresova povezanih s bolešću ili s oblicima liječenja. Najčešći psihološki problemi vezani su uz osjećaj gubitka, nesigurnost te svjesnost o smrtnosti i životnim ograničenjima. Od psihijatrijskih smetnji najčešća je depresija, zatim psihoorganske smetnje i poremećaj prilagodbe, dok su drugi poremećaji rjeđi. Postoje mnoge nejasnoće vezane uz područje dijagnostike i terapijsko djelovanje (i psihoterapijsko i farmakoterapijsko) psihijatrijskih poremećaja u tih bolesnika koje zahtijevaju daljnje istraživanje.

Ključne riječi:
depresija; komorbiditet; kronično zatajenje bubrega; psihološki stres

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 15 Br. 84/85

Patients with end-stage renal disease (ESRD) face many stresses connected with their illness or treatment. The most common psychological problems are related to the experience of loss, uncertainty and awareness of one’s own mortality and limitations. Depression is the most common psychiatric disorder in these patients, followed by psychoorganic and adjustment disorders, while other disorders are less frequent. There are many unanswered questions involving diagnostic assessment and treatment (including psychotherapy and pharmacotherapy) of psychiatric disorders in patients with ESRD, which require further investigation. 

Key words:
comorbidity; depression; kidney failure, chronic; stress, psychological