MEDIX, God. 26 Br. 143  •  Pregledni članak  •  Dermatovenerologija HR ENG

Psihosocijalni teret psorijazePsychosocial burden of psoriasis

Mirna Šitum, Helena Tomljanović

Zdravstveni djelatnici zaposleni izvan dermatoloških odjela često nisu svjesni psihosocijalnoga tereta i komorbiditeta povezanih s psorijazom. Osobe oboljele od psorijaze često su stigmatizirane od svoje okoline, jer je njihova bolest izložena i vidljiva, što dovodi do izbjegavanja socijalnih kontakata i javnih mjesta. S takvim izbjegavanjem povezan je i niz drugih nepoželjnih zdravstvenih i životnih ishoda, poput lošijih zdravstvenih navika, niže kvalitete života te ograničenja u obrazovanju i radu. Početak i pogoršanje psorijaze u mnogih je također povezano sa stresom i neugodnim životnim događajima. Osim toga, u oboljelih od psorijaze češće se razvijaju i psihijatrijski poremećaji, posebice anksioznost i depresija, a prisutan je i suicidalni rizik. Ti su problemi sve češće prepoznani u svijetu te pokazuju kako je oboljelima potrebno interdisciplinarno liječenje koje uključuje različite oblike psihosocijalnih postupaka i podrške, poput kognitivno-bihevioralne ili grupne terapije.

Ključne riječi:
anksioznost; depresija; kvaliteta života; psihoneuroimunologija; psorijaza; stres

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 143

Health professionals working outside of dermatology units are often unaware of the psychosocial burden and comorbidities associated with psoriasis. Patients with psoriasis are often stigmatized by others because their disease is exposed and visible which in turn leads to avoidance of social contacts and public places. Such avoidance is also associated with several other adverse health and life outcomes, such as poorer health related habits, poorer quality of life as well as educational and work limitations. The onset and worsening of psoriasis is also associated with stress and unpleasant life events. Furthermore, patients with psoriasis often suffer from different psychiatric disorders, especially anxiety and depression, including a suicidal risk. These issues are being increasingly recognized worldwide, indicating the need for an interdisciplinary approach which includes different forms of psychosocial treatments and support, such as cognitive-behavioral or group therapy.

Key words:
anxiety; depression; psoriasis; psychoneuroimmunology; quality of life; stress