MEDIX, God. 26 Br. 143  •  Pregledni članak  •  Dermatovenerologija HR ENG

Psorijaza u dječjoj dobiPsoriasis in children

Romana Čeović, Veronika Vlašić, Daniela Ledić Drvar

Psorijaza je kronična, upalna, imunosno posredovana bolest kože, karakterizirana eritematoznim plakovima prekrivenim srebrnastim ljuskama s prevalencijom u dječjoj dobi do 1,37%. Djeca sa psorijazom imaju povećanu prevalenciju komorbiditeta. U odnosu na zdravu djecu mogu imati smanjenu kvalitetu života i lošije mentalno zdravlje. Zbog kroničnosti bolesti i narušena psihofizičkoga zdravlja, psorijazu je bitno uspješno i pravodobno liječiti. Za sada nisu dostupne internacionalno standardizirane smjernice za liječenje psorijaze u dječjoj dobi, već se ono temelji na smjernicama za odrasle, iskustvu kliničara i rezultatima istraživanja. Liječenje se može provoditi lokalnim lijekovima, fototerapijom, sustavnim konvencionalnim i biološkim lijekovima, a izbor terapije ovisi o težini bolesti, kliničkome obliku, lokalizaciji lezija, dobi djeteta i želji bolesnika, odnosno njegovih roditelja ili skrbnika.

Ključne riječi:
djeca; komorbiditeti; liječenje; psorijaza

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 143

Psoriasis is a chronic, inflammatory, immune-mediated skin disease characterized by erythematosus plaques covered with silvery scales. Pediatric psoriasis affects up 1.37% children and often presents with an increased prevalence of comorbidities including diminished quality of life and poor mental health, when compared to healthy children. Due to the chronicity of the disease and impaired psychophysical health, it is essential to treat psoriasis in an efficient and timely manner. At this time, there are no internationally standardized guidelines for the treatment of pediatric psoriasis, and treatment is based on guidelines for adult psoriasis, physician experience, and results from various studies. The treatment options include topical therapy, phototherapy, systemic therapy, and biological medications. The choice of treatment depends on the disease severity, clinical type, localization of lesions, age and patient preference (including parent or guardian preference).

Key words:
children; comorbidities; psoriasis; treatment