MEDIX, God. 15 Br. 84/85  •  Pregledni članak  •  Radiologija HR ENG

Radiološka dijagnostika ciroze jetre i portalne hipertenzijeRadiological diagnostics of liver cirrhosis and portal hypertension

Ranka Štern Padovan, Ivica Sjekavica, Vice Šunjara

Sve tri glavne metode u suvremenoj radiološkoj dijagnostici – ultrazvuk s doplerom, kompjutorizirana tomografija (CT) te magnetska rezonancija (MR) imaju kao jedno od značajnih područja primjene dijagnostiku portalne hipertenzije i njezinih manifestacija kao i povezanih stanja – ciroze jetre i hepatocelularnog karcinoma. Ultrazvuk s doplerom je zbog dostupnosti i neškodljivosti uobičajeno prva dijagnostička metoda, a ima dobre rezultate u analizi jetrenog parenhima te većih žila – vene porte i njenih velikih pritoka, hepatične arterije i hepatalnih vena. Suvremeni CT, koji se s primjenom intravenskog kontrastnog sredstva pretvara u CT-angiografiju, izvrstan je za svakodnevni klinički rad, detaljnu analizu svih dijelova jetre i vaskularnih struktura te potvrdu dijagnoza postavljenih ultrazvukom kao i za razrješavanje diferentnijih kliničkih problema. MR uz primjenu kontrasta s višefaznim snimanjem u prvom je redu koristan za karakterizaciju žarišnih lezija jetre koje su nakon CT-pregleda ostale nejasne, a MR-angiografski prikazi sa sofisticiranim tehnikama analize protoka metoda su budućnosti

Ključne riječi:
angiografija; ciroza jetre; Doppler ultrazvuk; kompjuterizirana tomografija; oslikavanje magnetskom rezonancijom; portalna hipertenzija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 15 Br. 84/85

All three main modalities in modern radiological diagnostics – Doppler ultrasound, computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI) – play an important role in the diagnosis of portal hypertension, its manifestations and concomitant pathologies, such as liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma. Doppler ultrasound is usually the first diagnostic modality to be used due to its accessibility, safety and good results in the analysis of liver parenchyma and larger vascular structures, i.e., the portal vein, its chief tributaries and hepatic veins. Modern CT and CT angiography with the application of IV contrast are excellent in everyday clinical practice. These modalities are used for detailed analysis of all parts of liver parenchyma and vascular structures and are used for confirmation of suspicious ultrasound findings and solving more complex clinical problems. MRI with the application of IV contrast and a greater possibility of multiphase acquisition is mostly useful in characterising liver lesions unexplained by CT. MR angiography with sophisticated flow measuring techniques will see increased use in the future. 

Key words:
angiography; hypertension, portal; liver cirrhosis; magnetic resonance imaging; tomography, X-ray computed; ultrasonics