MEDIX, God. 15 Br. 84/85  •  Osvrt  •  Oftalmologija HR ENG

Radna skupina za bolesti vanjskog dijela oka

Radna skupina za bolesti vanjskog dijela oka (External Eye Diseases - EED Group) osnovana je 2004. godine. Bavi se epidemiologijom, dijagnostikom i terapijom upalnih bolesti vanjskog, površinskog dijela oka: bakterijskim i virusnim upalama, alergijama i disfunkcijom suznog filma. Aktivnosti skupine su diseminacija najnovijih stručnih dostignuća u široj stručnoj i općoj javnosti, a bavi se i originalnim istraživanjima. Članovi su oftalmolozi iz 15 zemalja jugoistočne Europe i Bliskog istoka. Čelništvo skupine čine prof. Andras Berta (Madžarska), prof. Lajos Nemeth (Madžarska), prof. Marek Prost (Poljska), prof. Mohamed Higazy (Egipat), dr. Igor Petriček (Hrvatska), te dr. Pavel Nemec (Češka) 

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 15 Br. 84/85