MEDIX, God. 27 Br. 147/148  •  Pregledni članak  •  Reumatologija HR ENG

Reumatoidni artritis starije životne dobiRheumatoid arthritis in the elderly

Porin Perić, Domagoj Sirovec, Nadica Laktašić Žerjavić

Reumatoidni artritis (RA) je kronična, upalna bolest vezivnoga tkiva, koja se najviše očituje na zglobovima. Uzrokuje znatno oštećenje zglobova, njihove otekline, bolnost i gubitak funkcije te veću smrtnost oboljelih od ostatka populacije. Početak bolesti, kao i njezin razvoj, variraju te se razlikuju prema genskoj predispoziciji, zahvaćenosti zglobova, prisutnosti protutijela i jakosti upalnoga procesa. RA koji se pojavljuje u starijoj životnoj dobi (engl. elderly onset RA, EORA) prema svojim se obilježjima razlikuje od onoga čiji je početak u mlađoj dobi (engl. young onset RA, YORA). Početak EORA-e je akutniji, popraćen općim simptomima, kao što je vrućica. Dijagnoza je često nejasna i može se lako zamijeniti s drugim bolestima. Uz artritis starije dobi češće se pojavljuju kardiovaskularne bolesti, intersticijska plućna bolest te slabost (engl. frailty). Navedene bolesti dodatno pogoršavaju već ionako narušeno zdravlje oboljelih. Uz navedeno, poteškoće stvaraju i učestalije ozbiljne bakterijske infekcije. Prema novijim podatcima, početak RA-e u starijoj životnoj dobi može biti čimbenik rizika za pojavu koštanih erozija te može biti refraktaran na standardno liječenje, u usporedbi s početkom RA-e u mlađoj dobi. Podatci i istraživanja rađena na ovu temu međusobno se znatno razlikuju.

Ključne riječi:
intersticijska plućna bolest; kardiovaskularne bolesti; reumatoidni artritis; reumatoidni artritis starije životne dobi; slabost

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 27 Br. 147/148

Rheumatoid arthritis is a chronic, inflammatory connective tissue disease that is most visible on the joints. It causes significant joint damage, swelling, pain and loss of function, and higher mortality than in the rest of the population. The onset of the disease, as well as its development, vary and differ in genetic predisposition, joint involvement, the presence of autoantibodies and the severity of the inflammatory process. RA that occurs in old age (elderly onset RA-EORA) differs in its characteristics from the one that begins at a young age (young onset RA-YORA). The onset of EORA is more acute, with general symptoms like fever. The diagnosis is often unclear and can be easily confused with other diseases. Cardiovascular diseases, interstitial lung disease and frailty are more common comorbidities, worsening the already damaged health of patients. In addition to the above, more frequent serious bacterial infections are an issue. According to some recent data, EORA could be a risk factor for bone erosions and also could also be refractory to the standard treatment, compared to YORA. Data and research done on this topic differ from each other.

Key words:
cardiovascular disease; elderly onset rheumatoid arthritis (EORA); frailty; interstitial lung disease; rheumatoid arthritis