MEDIX, God. 27 Br. 147/148  •  Pregledni članak  •  Obiteljska medicina HR ENG

Simptomi donjega mokraćnoga sustava: zanemareni indikator ukupnoga zdravljaLower urinary tract symptoms: a neglected indicator of overall health

Ana Lesac Brizić, Vladimir Mozetič

Simptomi donjega mokraćnoga sustava (engl. lower urinary tract symptoms, LUTS) očituju se problemima s mokrenjem. Etiologija LUTS-a ne leži samo u mokraćnome sustavu, uzroci mogu potjecati iz bilo kojeg organskog sustava ili uopće nisu organskoga podrijetla. Ovo čini LUTS vrlo važnim indikatorom zdravlja, u punome smislu definicije zdravlja SZO-a. LUTS može biti uzrokom niza drugih bolesti i poremećaja. LUTS je vrlo čest u populaciji. Njegova prisutnost izrazito narušuje kvalitetu života. Ipak, LUTS je još uvijek izrazito zanemaren, čak i u razvijenim zemljama, što je jedna od gorućih tema recentne medicinske literature. Vodeći razlog zanemarenosti jesu bolesnici koji naprosto ne traže medicinsku pomoć za LUTS-om uzrokovane tegobe. Od iznimne je važnosti podići svjesnost o LUTS-u, u populaciji i u liječničkim krugovima, kako bi se LUTS pravodobno otkrio i započelo liječenje još na razini PZZ-a.

Ključne riječi:
obiteljska medicina; primarna zdravstvena zaštita; promocija i očuvanje zdravlja; simptomi donjega mokraćnoga sustava; urološke manifestacije simptoma

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 27 Br. 147/148

Lower urinary tract symptoms (LUTS) are manifested by problems with urination. The etiology of LUTS does is not only in the urinary system, its causes can originate from any organ system, or may not be of organic origin at all. This makes LUTS a very important indicator of health, in the full sense of the WHO definition of health. LUTS can be the cause of a number of other diseases and disorders. LUTS is very common in the population. It impairs the quality of life. Nevertheless, LUTS is still neglected, even in developed countries, and is one of the burning topics of recent medical literature. The leading reason for neglect is patients who simply do not seek medical help for LUTS-induced problems. It is extremely important to raise awareness about LUTS, in the population and in medical circles, in order to detect LUTS in a timely manner and begin treatment at the primary healthcare level.

Key words:
family practice; health promotion; lower urinary tract symptoms; primary health care; urological manifestations