MEDIX, God. 26 Br. 141  •  Pregledni članak  •  Pedijatrija HR ENG

Stavovi i znanja o cijepljenju u suvremenome svijetuAttitudes and knowledge about vaccination in the modern world

Irena Bralić, Ante Čelan, Katija Pivalica

Cijepljenje je dokazano najučinkovitija mjera primarne prevencije bolesti i jedno od najvećih postignuća suvremene medicine. Iako je zahvaljujući cijepljenju znatno reduciran pobol i pomor od cijepljenjem preventabilnih bolesti, eradicirana variola i pred eradikacijom je poliomijelitis, posljednjih se godina paradoksalno preispituju dobrobiti cijepljenja i modeli organizacije. Percepcija cijepljenja pod snažnim je utjecajem suvremenih medija. Interpretacija dostupnih informacija o cijepljenju i cjepivima, često je stručno neutemeljena, što rezultira smanjenjem cijepnih obuhvata i izbijanjem epidemija bolesti koje su donedavno bile u fazi eliminacije. Za podrobnije poznavanje problematike, potrebno je poznavati povijest kulture cijepljenja i današnje modele organizacije cijepljenja u Europi. Usvajanjem suvremenih stavova i znanja o cijepljenju, moguće je utjecati na buduće trendove.

Ključne riječi:
cijepljenje; imunizacija; prevencija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 141

Vaccination has been proven to be the most effective measure of primary disease prevention, and represents one of the greatest achievements of contemporary medicine. Despite the fact that, thanks to the vaccination, morbidity and mortality from the vaccination preventable diseases have been significantly reduced, small pox eradicated, and poliomyelitis is on the brink of eradication, paradoxically the benefits of vaccination and organizational models have been re-examined in recent years. The perception of vaccination is strongly influenced by contemporary media. The interpretation of the available information often lacks expert grounding, resulting in a decline in vaccination coverage, and the outbreak of epidemics of diseases which were, until recently, in the phase of elimination. For a comprehensive understanding of this issue, a knowledge of history of the vaccination culture development and current models of organizing vaccination in Europe should be mastered. By adopting contemporary attitudes and knowledge about vaccination, it is possible to influence future trends.

Key words:
immunisation; prevention; vaccination