MEDIX, God. 26 Br. 143  •  Pregledni članak  •  Obiteljska medicina HR ENG

Supkutana primjena lijekova – prednosti i mogućnosti primjene u obiteljskoj mediciniSubcutaneous therapy - advantages and options in family medicine

Maja Buljubašić, Zrinka Šakić

Supkutani put primjene lijekova rjeđe je primjenjivana parenteralna primjena terapije. Mnoge prednosti poput manje bolnosti, veće udobnosti i mobilnosti bolesnika, jednostavna edukacija osoblja te rijetkost sustavnih nuspojava čine supkutanu primjenu lijekova metodom izbora u odabranih bolesnika. Najčešće je indicirana u gerijatrijskih i palijativnih bolesnika u kojih je oralni unos ili intravenski pristup otežan ili nemoguć. Unatoč prednostima, taj je način primjene terapije nedovoljno često primjenjivan u ordinacijama obiteljske medicine.

Ključne riječi:
gerijatrijski bolesnici; palijativna skrb; supkutana terapija, prednosti

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 143

The subcutaneous route of administration is the less commonly used parenteral administration of therapy. Many benefits such as less pain, greater patient comfort and mobility, simple staff training and rare systemic side effects make subcutaneous therapy the method of choice in selected patients. It is most commonly indicated in geriatric and palliative patients in whom oral administration or intravenous access is difficult or even impossible to perform. Despite the technical simplicity and quick training, this method of therapy application has been underused in family medicine practice.

Key words:
geriatric patients; palliative care; parenteral administration; subcutaneous therapy, benefits