MEDIX, God. 26 Br. 141  •  Pregledni članak  •  Dermatovenerologija HR ENG

Suradnja liječnika obiteljske medicine i dermatologa u liječenju biološkom terapijom bolesnika sa psorijazomCooperation of general doctors and dermatologists in the treatment of patients with psoriasis biological therapy

Melita Vukšić Polić

Kao kronična, sustavna, upalna bolest koja primarno zahvaća kožu, psorijaza može zahvatiti i zglobove i druge organske sustave, razvijajući tako komorbiditete, kao što su hipertenzija, dijabetes, hiperlipidemija i kardiovaskularne bolesti. Ovisno o težini psorijaze u terapiji se primjenjuje lokalna, standardna sustavna i biološka terapija. U skrbi o bolesnicima oboljelim od psorijaze važno je, uz liječenje osnovne bolesti sagledati i zbrinjavati komorbiditete, neželjene učinke liječenja, komplikacije bolesti te psihosocijalne aspekte kronične bolesti. Zbog navedenoga, nužna je suradnja liječnika obiteljske medicine i specijalista dermatologa. Ista dovodi do postizanja bolje definiranih terapijskih ciljeva, pri čemu se bolesnici aktivno uključuju u liječenje te započinju redovito i precizno pratiti i primjenjivati svoju terapiju. Svrha je suradnje pružiti cjelovitu, integriranu i personaliziranu skrb usmjerenu na bolesnika, optimizaciju terapije i omogućivanje dostupnosti svih potrebnih informacija, a time i ukupno bolje zdravstvene zaštite.

Ključne riječi:
biološka terapija; dermatolog; liječnik obiteljske medicine; psorijaza

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 141

Psoriasis is a chronic, systemic, inflammatory disease that primarily affects the skin. It is a complex and multifactorial dermatosis, influenced by external and internal factors. It is one of the most common chronic skin diseases in Croatia and in the world. As an inflammatory disease, in addition to the skin it can also affect joints and other organ systems, thus developing comorbidities such as hypertension, diabetes, hyperlipidemia and cardiovascular disease. Depending on the severity of psoriasis, local, standard systemic and biological therapies are used. In addition to the treatment of the underlying disease, in the care of patients with psoriasis it is important to consider and manage comorbidities, side effects of the therapy, complications of the disease, and psychosocial aspects of chronic illness. Therefore, the cooperation between general medicine physicians and dermatologists is necessary, leading to the achievement of therapeutic goals, with patients being actively involved in their treatment, regularly and accurately monitoring and applying their therapy. The purpose of the collaboration is to provide a comprehensive, integrated and personalized patient-centered care and optimization of their therapy, enabling for all the necessary information and overall better health care.

Key words:
biologic therapy; dermatologist; GP; psoriasis