MEDIX, God. 20 Br. 113/114  •  Pregledni članak  •  Stomatologija HR ENG

Teoretske osnove i terapijske mogućnosti primjene plazma-terapije u stomatologijiBasic theory and therapeutic possibilities of applying plasma therapy in dentistry

Božidar Pavelić, Domagoj Prebeg, Aida Šaban, Bernard Pavelić, Valentina Bilandžija, Sanja Šegović, Marina Katunarić, Ivica Anić

Plazma je ionizirani plin građen od slobodnih elektrona, iona, radikala te neutralnih i/ili pobuđenih atoma ili molekula. Plazma se može stvoriti dovođenjem energije neutralnome plinu. Izvor energije može biti toplina, električna energija ili elektromagnetsko zračenje. Ovisno o vrsti i količini energije prenesene na plazmu, svojstva se plazme mijenjaju s obzirom na gustoću elektrona i njihovu temperaturu. Neelastični sudari između elektrona i težih čestica dovode do stvaranja aktivnih vrsta u plazmi, dok kod elastičnih sudara dolazi do zagrijavanja teških čestica, a elektroni gube energiju. Niske doze jakosti plazma-polja kod hladne atmosferske plazme stimuliraju stanice koje rastu u staničnoj kulturi na proliferaciju, dok u visokim dozama podliježu procesu apoptoze ili nekroze. Plazma-terapija može se uspješno primjenjivati u liječenju bolesti tvrdih i mekih tkiva usne šupljine. 

Ključne riječi:
plazma; plazma-polje; plazma-terapija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 20 Br. 113/114

Plasma is an ionized gas consisting of free electrons, ions, radicals, neutral and/or excited atoms and molecules. Plasma can be created by providing energy to a neutral gas. The source of energy can be thermal, electric energy and electromagnetic radiations. Depending on the type and amount of energy transferred to the plasma, the plasma properties are changed due to the density of electrons and their temperature. The inelastic collisions between electrons and heavy particles lead to the formation of active species in the plasma, while elastic collisions lead to the heating of heavy particles, thus electrons lose energy. In cold atmospheric plasma, low doses of intensity of the plasma fields stimulate cells that grow in the cell culture to proliferate, while high doses are subject to the process of apoptosis or necrosis. The plasma treatment can successfully be used for treating diseases of the hard and soft tissues of the oral cavity. 

Key words:
plasma; plasma field; plasma therapy